n84-011.JPG

Notebook number: 
84
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

196 Malm bland löv 4 maj 1913
197 Malm bland löv 4 maj 1913
198 A Malm bland löv 4 maj 1913
199 Malm på stock 4 maj 1913
200 Malm på stock 4 maj 1913
201 Lamia aedelis [aedilis] Kyrksl. [Kyrkslätt]Oitbacka på en ny bro ♀ 10 maj 1913

[ei sivunumeroa]

202 Carabus granulatus Fredriksberg på väg 12 maj 1913
203 Elaphrus riparius Fredriksberg på strand 12 maj 1913
204 Elaphrus cupreus Fredriksberg på strand 12 maj 1913
205 Hister suxicola Gammelstaden under sten 12 maj 1913
206 Hydrobius pisicrus Åggelby i putt 12 maj 1913
207 Graphoderes zonatus Åggelby damm 12 maj 1913

XML file: 

User login

Languages