n4-117.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
238-239

[s] 238

Ahnger, Hymenopt. Lyridopt. Orthopt. Neuropt.

329-337 Taschkend 27/ V 1906 i järnvägsträdgården
338-341 Germab-Kurkulab 4/ VII
342-358 Aschabad 18 maj 1906
359-363 Dahnofka 18/ VII 1909 (Rors. mer.)
364-378 Kopet-Dagh 25/ VII 1903
379-387 Aschabad 18 maj 1905
388-407 Transcaspia 22/ VI 1903
408-421 Gandan 22-23 maj 1905 42 verst S. fr. Aschabad i Kopet-Dagh bergen
422-429 Kopet-Dagh 29/ VIII 06
430-484 Jagly-olum 10/ X 1902
485-511 Irkutsk 12/ IV 1911
512-528 Irkutsk 30/ V 1911
529-546 Vid fl. Irkutsk 28/ V 8 werst fr. Irkutsk
547-571 Irkutsk 12/ IV 1911
572-591 Irkutsk 13-25 juni vid smärre insjöar 7 werst fr. Irkutsk
592-654 Irkutsk 11 juni 1910 i björkskog

[s] 239

Coleoptera. 1914. J. Sahlberg

Insekter insamlade sommaren 1914 af J. Sahlberg.
(Rosenröda lappar, lutande siffror)

Coleoptera
1-15 Helsinge nära Malms station d. 11 Maj (1-12 i rhenspillning).
16 Karislojo, Kukkasniemi d. 22 Maj
17-22 Karislojo mellan kyrkan och Immola d. 30 Maj
24-25 Karislojo Kukkasniemi i fogelkadaver början af Juni.
26 Karislojo Kukkasniemi d. 2 Juni
27-32 Karislojo mellan kyrkan och Immola d. 2 Juni.
33-41 Karislojo Kukkasniemi d. 11 Juni (35 i Mahonia blommor, 37-39 på blommande Barbarea vulgaris).
42-53 Karislojo medlet af Juni (52 i rönnblommor).
54-82 Karislojo i Hakonens skog d. 17 Juni. (66-70 i torkad svart svamp, 45 på Fraxinus, 72, 74, 77, 81 på Sorbus aucuparia
83-124 125 [lis. lyijykynällä] Sammatti d. 20 Juni (93, 99-102, 106, 118, 119 under asplöf invid Lohilampi sjö, 85, 94-98, 120, 123 vid Mustalampi, 114 i granstubbe med Hansenia, 121 under barken på torr al).
134-160 Jyväskylätrakten invid Kuohu station d. 3 Juli. (134-140 under spillning på sumpigt ställe i kärr, 150 på Betula nana, 159-160 under bark af armtjock nedliggande gran Obs. 160 hermaphrodit.)
161-167 Jyväskylätrakten nära staden d. 4 Juli (161 under bark af Pinus sylvestris).
168-178 Jyväskylätrakten Vuoritsala d. 7 Juli.
179-183 Jyväskylätrakten Haapakoski d. 8 Juli (180-182 i sågspån under trädstumpar)
184-190 Jyväskylätrakten nära staden den 9 Juli.

User login

Languages