n4-121.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
246-247

[s] 246

J. Sahlberg 1914. Lepidoptera

Lepidoptera
501-509 Karislojo 1-17 Juni
510 Karislojo tagen pa Majniemi d. 15 Juni af fröken Maju Hirn.
511 Karislojo Kukkasniemi
512-515 Sammatti d. 20 Juni
516-524 Jyväskylä d. 2 Juli
525-529 Jyväskylä nära Kuohu station d. 3 Juli
530 Jyväskylä nära staden d. 4 Juli
531-533 Jyväskylä d. 6 Juli
534-538 Jyväskylä d. 9 Juli
539 Jyväskylä d. 12 Juli i stor mängd svärmande kring planterade granar, hvilkas barr larven minerat.)
540 Ruovesi Karviansuo 16-17 Juli. flög allmän vid kärrets kant.
541-543 Karislojo [rivi kirjoitettu lyijykynällä]

[s] 247

Öfriga insektordningar. 1914. J. Sahlberg

Hymenoptera, Diptera, Orthoptera och Neuroptera s. l.

801 i Helsinge På kärret vid Malms station d. 11 Maj. bo i en lada.
802-829 Karislojo i början af Juni (828-829 sambyggande under bark af torr granstubbe.
831-846 Sammatti d. 20 Juni (831, 833-836, 841, 843, 847 på Junnisus kärr, 839 i stor mängd på blommande rönn vid dess kant)
849 Sammatti
854 Jyväskylä vid Tuomiojärvi d. 2 Juli
855-865 Jyväskylä nära Kuohu station (865 liten stack af mycket groft material på öppen plats.)
866-873 Jyväskylä nära staden d. 4 Juli (871 i lummig lund.
874-879 Jyväskylä d. 6-7 Juli
880-889 Jyväskylä vid Haapakoski d. 8 Juli (882 bland sågspån, 883 på Alnus.
891-892 Jyväskylä på Vuoritsalo d. 7 Juli.
890 Jyväskylä nära staden talrikt byggande i lodrätt sandvägg.
891-900 Jyväskylä d. 11 Juli (894 nedskakad från Cygnaci [?] ek 795-797 från utländska barrträd i Seminarii park
901-911 Korpilahti kronoskogen nära Kuohu station d. 14 Juli
914-939 Ruovesi Karvia kronoskog d. 16-18 Juli (915-920 ute på flackmossan, 939 under bark af gran).
940, 942 Hyvinge d. 20 Juli på barrträd.
941 Jyväskylä Kuohu
943-980 Karislojo, Kukkasniemi trädgård d. 21 Juli flygande mest i talrika exemplar på en liten af bladlöss angripen kyrsbärsbuske [krusbärsbuske?] i starkt solsken

User login

Languages