n93-002.JPG

Notebook number: 
93
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Med numror förses alla insekter, tillhörande andra grupper än Coleoptera, Hemiptera, heteroptera, homoptera (Cicadine)

Coleoptera och hemiptera bestämmes med detsamma och förteckning över under varje excursions funna arter uppgöres i särskild kladd.

Gula lappar, stående numror
[esimerkkilappu: keltainen pieni lappu johon on painettu numerot 251]

User login

Languages