n4-129.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
262-263

[s] 262

5235-5287 Lojo Outamo, Kniislä, vid träsket med slaghåv Juli 24
5288-5325 Karislojo Suurniemi gården, nr. 5301-5322 ur Lyda stellata ägg 17.7.09 tag. i Aglia-dalen och kl. denna dag, 25-26.7.
5326-5393 Lojo, Kaikuma 28-29.7.
5394-5455 Lojo, Kaikuma 30.7.
5456-5484 Karislojo, Suurniemi, åt torpet till, 31.7.
5485-5531 Karislojo, Suurniemi, åt torpet till, 1.8.
5532-5572 Lojo, Kaikuma, 2.8.
5573-5579 Karislojo, Kukkasniemi trädg. 3.8.
5580-5616 Karislojo, Suurniemi trädg. små parasitsteklar fr. någon bombyciids ägg., 3.8.
5617-5692 Karislojo, Suurniemi, Aglia-dalar, träsket-mullkärret, nr. 5618-5632 parasitstek. 4.8.
5693-5708 Karislojo, Suurniemi, gården och Mataristo, 5.8.
5709-5766 Karislojo, Suurniemi sandbacke 6.8.
5767-5786 Lojo, Torhola sandbacke 7.8.
5787-5913 Karislojo, Långvik, sanka stränder, 7.8.
5914-5938 Karislojo, Suurniemi, kalvhage, 9.8.
5939-5950 Karislojo, Suurniemi, nr. 5940, 5941 parasit på Acronycta lysorina 10.8.
5951-6045 Karislojo, Suurniemi, Kuulanniitty, 11.8.
6046-6055 Lojo, Torhola och Kaikuma, 12.8.
6056-6059 Karislojo, Suurniemi, vid träsket, 12.8.
6060-6076 Karislojo Suurniemi, 15-17.8.

[s] 263

6077-6096 Karislojo, Suurniemi, 18.8.
6097-6130 Lojo, Kaikuma å Torhola Pitkäperänpohja, Skrantila, Jokela 19.8.
6132-6202 Sammatti, Mustalampi, 21.8.
6203-6273 Karislojo, Suurniemi de flesta ex. larva Lophyrus sertifer, 22-23.8.
6274-6298 Karislojo, Suurniemi 24-25.8.
6299-6346 Karislojo, Suurniemi sandbacke, 26.8.
6347-6393 Karislojo, Suurniemi se 6203, 27.8.
6394-6441 Karislojo, Suurniemi 28-29.8.
6442-6514 Sammatti, Junninsuo, 29.8.
6515-6578 Lojo, Torhola på unga tallar, 30.8.
6579-6661 Karislojo, Suurniemi, se 6203! de öfriga nära träsket, 30-31.8.
6662-6710 Sammatti, se 6442! 29.8.
6711-6743 Karislojo, Suurniemi, Myllytupa å Mataristo, 1-2.9.
6744-6793 Karislojo, Suurniemi, träsktorpet å Myllytupa 3.9.
6794-6836 Lojo, Kaikuma, sandstrand, 3.9.
6837-6854 Karislojo, Suurniemi, Kuulanniitty-torp, 4.9.
6855-6946 Karislojo, Suurniemi, Kuulanniitty-torp, 5.9.
6947-6956 Karislojo, Suurniemi, 6.9.
6957-6978 Karislojo, Suurniemi, 7.9.
6989-7019 Karislojo, Suurniemi, Lophyrus sertifer 19 ♀♀, 9 ♂♂, de öfriga Mataristo 9.9.

XML file: 

User login

Languages