n93-007.JPG

Notebook number: 
93
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

842-907 På kärrmarken Ö om Malla 24.7.
908 Kanten av Malla vid kärret 24.7.
909-925 Saana reg. subalp. 24.7.
926-972 Saana högslänt 24.7.
973 På Trollius äng vid Jekkatukjokk[?] 25.7.
974-978 Mellan Siilastupa och Jekkatukjokks[?] utlopp 25.7.
979-980 Under Empetrum vid Norgevägen, vid Jekkatukjokk[?] reg.subalp. 25.7.
981-1109 vid Jekkatukjokk[?] reg.subalp. 25.7.
1110 Malla gränsen mellan reg.sub. och reg. alp. 26.7.
1111-1137 Malla 26.7. reg. alp.
1138-1165 Trollius-äng på övergång mellan reg. alp. och reg. subalp. på östra[?] branten av Malla starkt solsken 26.7.
På Archangelica, Astracalus[?][Astragalus?] o.s.v.

[ei sivunumeroa]

1166, 1167 Under [unidentified word] alpinum vid Mallas topp 26.7.
1168-1194 Siilasdalen 27.7.24. reg. subalp.
1195-1203 på stenen i Siilaskoski[?] taliks[?] 27.7.
1204-1208 Malla ö sida reg. subalp. 26.7.
1209-1217 Malla reg. alp. östra och södra sidorna 26.7.
1219 I björkskog ovanom Siilastupa 24.7. (e.m.)
1224-1230 Inom lägre alpin. Saanas hand bland blommor Dalen t[?] branten 21.7.
1231-1237 Siilasjärvi – vägen reg. subalp. 22.7.
1238-1252 Skjervö (Norge) på ängsbackar 1.8.
1253-1275 Abisko mest på sanka mossängar strax S om banan mellan stationerna 4-6.8.

XML file: 

User login

Languages