n4-132.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
268-269

[s] 268

3326-3447 Karislojo, Suurniemi, (nr. 3414-2415 fr. Lojo Kaikuma) 18.6.
3448-3511 Karislojo, Suurniemi, Kuulanniitty o Mataristo 19.6.
3512-3513 Lojo, Torhol (Irmer leg.) 19.6.
3514-3523 Karislojo, Suurniemi, hemiptera, fors. fr. 3511, 19.6.
3524-3529 Karislojo, Suurniemi, Mataristo o Kuulanniitty 21.6.
3630-3748 Karislojo, Suurniemi, största delen av Aculeata fr. fähusväggen och ladan 22.6.
3749-3808 Lojo, Kaikuma 22.6.
3809-3884 Karislojo, Suurniemi, 23.6.
3885-3970 Karislojo, Suurniemi, Niemensaari 24.6.
3971-4019 Karislojo, Suurniemi, Kuulanniitty 25.6.
4020-4129 Karislojo, Suurniemi, torpet o udden, 26.6.
4130-4148 Karislojo, Suurniemi, endel på kråkas, 26.6.
4149-4159 Sammatti, (Irmer leg.) 28.6.
4160-4318 Karislojo, Suurniemi endel etikett. härstamma fr. Lojo Sorkola o Kaikuma 28.6-3.7.
4319-4332 Lojo, Kaikuma, 4.7.
4333-4397 Karislojo, Suurniemi, träsket och vägen hem, 4.7.
4398 Pernå, Husvilla, 7.7.
4399-4524 Pernå, Husvilla, Östervik, 8.7.
4525-4538 Pernå, Husvilla, 9.7.
4539-4573 Pernå, Husvilla, Risholmen, 10.7.
4574-4665 Pernå, Husvilla, Östervik, delvis på havsstr. 11.7.

[s] 269

4666-4728 Pernå, Österängsholmen, 11.7.
4729-4800 Pernå, Västervik o Hallonudden, 12.7.
4801-4999 Pernå, Syllsanden o Husvilla, 13.7.
4901-4963 Pernå, Husvilla, till övervågande del på mossen 14.7.
4963-5132 Pernå, Husvilla, Östervik, 15.7.
5133-5154 Pernå, Våstkär, träsket. 16.7.
5155-5340 Pernå, Syllsanden - Korsudden samt Östervik 17.7.
5341-5388 Pernå, Husvilla - gränsen, mot Näse 18.7.
5389-5447 Pernå, Husvilla Mossen 19.7.
5448-5517 Pernå, Östervik 19.7.
5518-5565 Pernå, Husvilla 20.7.
5566-5639 Pernå, Husvilla, Östervik 21.7.
5640-5663 Karislojo, Suurniemi, 25.-26.7.
5664-5690 Karislojo, Suurniemi, nr. 5671 o 5664 fr. Lojo, Torhola, 27.7.
5691-5704 Karislojo, Suurniemi, Kuulanniitty, 27.7.
5705-5766 Karislojo, Suurniemi, ovanför träsktorpet ― Kaikuma ― Mataristo, 28.7.
5767-5827 Karislojo, Suurniemi, sandstranden, 28.7.
5828-5868 Lojo, Torhola, sveden ovanför sandstranden, 29.7.
5869-5953 Karislojo, Suurniemi, träskbottad [?] 30.7.
5954-6053 Karislojo, Suurniemi, sandstrand 31.7.
6054-6111 Karislojo, Suurniemi, gården o trädg. 1.8.
6112-6135 Karislojo, Suurniemi, 2.8.

XML file: 

User login

Languages