n163-004.JPG

Notebook number: 
163
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Tid N:o Ort. Fångstsätt Väderlek m. m.
13.9 379-390 H:fors [Helsingfors] Djurgården Lykta Kl. 20.30-24 K. L V.
13 391 H:fors [Helsingfors] B:parken [Brunnsparken] Lykta Kl. 24 K. L. V.
14 392 H:fors [Helsingfors] D:gården [Djurgården] Lykta Kl. 10 Bl. Kallt
17 393-394 H:fors [Helsingfors] Munksnäs Lykta Kl. 21-22.30 V. Disigt
17 395-397 H:fors [Helsingfors] D:gården [Djurgården] Lykta Kl. 23-24 V. Disigt
18 398-404 H:fors [Helsingfors] Alphyddan Lykta Kl. 21-23 30 V. Kl.
20 405-406 H:fors [Helsingfors] Alphyddan Lykta Kl. 21-22.30 V. Regn
21 407-415 H:fors [Helsingfors] D:gården [Djurgården] Lykta Kl. 20-23.30 V. Kl.
23 416-429 H:fors [Helsingfors] D:gården [Djurgården] Lykta Kl. 23.30-1.30 V. M.
24 430-443 H:fors [Helsingfors] M:näs [Munksnäs] Lykta Kl. 21-24 V. Kl.
29 444-445 H:fors [Helsingfors] D:gården [Djurgården] Lykta Kl. 21-23 Bl. V. M.
30 446-456 H:fors [Helsingfors] B.parken [Brunnsparken] Lykta 21-22 30 V. Kl.
6.10 457-471 H:fors [Helsingfors] B.parken [Brunnsparken] Lykta 21-23 Kallt M. L.
8 472-476 H:fors [Helsingfors] B.parken [Brunnsparken] Lykta 20.30-22 Kallt Kl. Bl.
14 477 H:fors [Helsingfors] M:näs [Munksnäs] Lykta 22 V. Kl. L.
14 478 H:fors [Helsingfors] Alphyddan Lykta 22 30 V. Kl. L.
14 479-484 H:fors [Helsingfors] M:näs [Munksnäs] Lykta 23-24 V. Kl. L.
15 485-488 H:fors [Helsingfors] M:näs [Munksnäs] Lykta 21-22.30 V. M. L.
15 489 H:fors [Helsingfors] A.hyddan [Alphyddan] Lykta 23 V. M. L.
18 490-496 H:fors [Helsingfors] M:näs [Munksnäs] Lykta 21-22.30 V. M. L.
18 497 H:fors [Helsingfors] M:näs [Munksnäs] Lykta 23-23.30 V. M. L.
21 498-503 H:fors [Helsingfors] M:näs [Munksnäs] Lykta 22.30-23.30 L. M. 16 °

1934

20.4 504-510 Munksnäs Sav 22-23 30 bl. [?] M. c. 5°
21.4 511-512 Munksnäs Sav 22-23 L. Kl. c 0°
22.4 513-522 Munksnäs Sav 21-23.30 [?: merkki] BL. M. c 5°
23.4 523-524 Munksnäs Sav 22-23 Bl. R. V.
24.4 525-527 Munksnäs Sav 22-23.30 Bl. Kl. Må 3°
1.5 528-537 Munksnäs Lykta 23-24 L. M. V.
2.5 538 Munksnäs Lykta 13 V. Kl.
2.5 539-557 Munksnäs Mejlans Larentia obstigata (fluviata) [?] Lykta 22-1.30 Kl. V. L.
3.5 558-567 Munksnäs Lykta 22.30-1.30 Kl. [?: merkki] Bl. V.
4.5 568-569 Munksnäs Lykta 1-2 Kl. Bl. V.
5.5 570-578 Munksnäs Lykta 11.30-1.30 Kl. S. V.
6.5 579-581 Munksnäs Lykta 12-14 Kl. V. [?: merkki] Bl.
6 582-586 Munksnäs Lykta 22-2 K. V. L.
7. 587 Munksnäs Lykta 21 K. V. L.
7 [inferred n162-004] 588-593 Munksnäs Lykta 22 K. V. L.

[ei sivunumeroa]

Tid N:o Ort. Fångstsätt Väderlek m. m.
8.5 594-595 Munksnäs Lykta 12-2 V.
8.5 596-601 Munksnäs Lykta 21-1 V. Kl. L.
9.5 602-605 Fredriksberg Lykta 11-14 V. Kl. Bl.
9.5 606-609 Haga Mejlans Lykta 11-1.30 V. Kl. L.
10.5 610-614 Fredriksberg Lykta 11.30 2.30 V. Kl. Bl.
11.5 615-617 M:näs [Munksnäs] Lykta 17-22 K. Bl. M.
20.5 618-621 Bredskär Lykta 20-23 M. L. V.
23.5 622-623 Fjällskär Lykta 18-19 M. Bl. 8°
27.5 624-630 Bredskär Lykta 11-15 R. Bl. K
29.5 631 Fjällskär Lykta 15 V. Kl.
1.6 632-633 Wasa Lykta 14-15 V. Kl.
2.6 634-663 Gla Wasa [Gamla Vasa] Lykta 17.30-23.30 V. M. L.
5.6 664-672 Kvevlax (Kärr) Lykta 14-16 Bl. HM. V.
6.6 673-679 Gla Wasa [Gamla Vasa] Lykta 15-17 V: Kl. Bl.
7.6 680-683 Kvevlax Kärr Lykta 14-16 V. Kl. L.
7.6 684-687 Wasa Lykta 13-14 V. Kl. L.
8.6 688-697 Gerby (Korsholm) Lykta 13-15.30 V. Bl. Kl.
9.6 698-721 Gla Wasa [Gamla Vasa] Lykta 19-23 V. M.
10.6 722-734 Tervajoki Mosse Lykta 12.30-16 V. Kl. st. [tunnistamaton sana]
11.6 735-740 Fjällskär Lykta 12.30-16 V. Kl. sv. bl [?]
12.6 741-745 Sundom Kär Lykta 11-15 V. Kl. Bl.
12.6 746-752 Fjällskär Lykta 15-17 V. Kl. Bl.
15.6 753-758 Fjällskär Lykta 17-18 V. Kl. L.
15.6 759-764 Fjällskär Lykta 14-15 V. Kl. L.
15.6 765-777 Gla Wasa [Gamla Vasa] Lykta 20.30-22.30 K. Kl. L.
16.6 778-816 Bredskär Korsnäs Köder mm 20-1.30 V. M. st. Bl. [tunnistamaton sana]
17.6 817-831 Bredskär 12-2 V. M. st. Bl.
18.6 832-834 Vasa 12-2
18.6 835-843 Fjällskär 12-2
20.6 844-846 Fjällskär 12-2
847-851 Fjällskär 12-2
21 852-877 Fjällskär 12-2
22 878-896 Gla Wasa [Gamla Vasa] 12-2
23 897 Wasa 12-2
23 898-923 Fjällskär 12-2
24 924-940 Fjällskär 12-2
25 941-979 Bredskär Korsnäs Köder mm 21-1.30 V. Kl. Bl.
26 980-995 Fjällskär 21-1.30 V. Kl. Bl. [toisto ?]
28 996-1020 Kvevlax (kärr)
28 1021 Wasa Inne 21-1.30 V. Kl. Bl. [toisto ?]
29 1022-1037 Gla Wasa [Gamla Vasa]
30 1038-1040 Fjällskär

XML file: 

User login

Languages