n163-006.JPG

Notebook number: 
163
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1935 N:o Ort. Fångstsätt Väderlek m.m.
2.6 1913 Högbacken -
5.6 1914-1919 G. Wasa Kl. 21 V. L. Kl.
9.6 1920-1929 Pörtom mosse Kl. 11.30-15 V. Hkl Bl
15.6 1930-1974 G. Wasa Kl. 20-23 V. Hkl L.
16.6 1975-1982 Pörtom mosse Kl 8.30-12 V. Kl. Bl.
17.6 1983-1990 Fjällskär
18.6 1991-1997 Fjällskär
19.6 1998-2002 Fjällskär
20.6 2003-2011 Gerby -> Korsholm Kl 11-13.30 V. Kl. L.
22.6 2012-2020 Vaasa Kl 11-13.30 V. Kl. L.
23.6 2021-2037 Fjällskär
24.6 2038-2043 Fjällskär
26.6 - 27.6 2044-2167 Bredskär [tunnistamaton merkki]
28.6 2168 Vasa Inne
29.6 2169-2199 Fjällskär
30.6 2200-2230 Fjällskär
1.7 2231-2243 Fjällskär
2.7 2244-2270 G. Wasa Risö
4.7 2271-2292 Fjällskär
5.7 2293-2320 Fjällskär
6.7 2321-2344 Holverskär
6.7 - 7.7 2345-2371 Slottskär
7.7 2372-2379 Björkö
8.7 2380-2410 Fjällskär
9.7 2411-2428 Fjällskär
10.7 2429-2437 Fjällskär
11.7 2438-2470 Fjällskär
12.7 2471-2481 Fjällskär
14.7 2482-2524 Bredskär
15.7 2525-2547 Fjällskär
16.7 2548-2559 Fjällskär
17.7 2560-2567 Fjällskär
18.7 2568-2572 Fjällskär
19.7 2573-2576 Fjällskär
20.7 2577-2583 Bredskär
23.7 2584-2588 Fjällskär Agr. speciosa flyger
24.7 2589-2594 Fjällskär
25.7 2595-2598 Fjällskär
27.7 2599-2611 Fjällskär Köder m m Agr. speciosa, L. latefasc
28.7 2612-2614 Fjällskär
30.7 2615-2618 Vasklot Träsk[?]

[ei sivunumeroa]

1935 N:o Ort. Fångstsätt Väderlek m.m.
30.7 2619-2622 Gla [Gamla] Wasa (Dahl) simulans polygona
30.7 2623-2624 Vasklot På Ebilobium Från L:blad Agr. praecox
31.7 2625-2627 Fjällskär
3-4.8 2628-2662 Bredskär Agr. subcoerulea
5.8 2663-2665 Fjällskär L. latefasc. 3 ♀ ♀
6.8 2666-2672 Fjällskär L. latefasc. 5 ♀ på Epilobium
7.8 2673-2679 Fjällskär Köder + Epilobium / Agr. spec. subcoerulea. L. latef
8.8 2680-2686 Vasklot Epilobium Agr. tritici, polygona
14.8 2687-2703 Vasklot
14.8 2704-2707 Fjällskär Köder m. m. Agr. speciosa
17.8 2708-2710 Vasklot
17.8 2711-2728 Petalax Orygia gonostigma larver
25.8 2729-2733 Fjällskär
28.8 2734-2735 Fjällskär
22.8 2736 Halsön
1.11 2737 Halsön

1936
27.4 2738 Lapua
29.4 2739-2745 Lapua simsiö [?][tunnistamaton sana]
5.5 2746-2750 Lapua simsiö [?][tunnistamaton sana]
6.5 2751-2758 Lapua simsiö [?][tunnistamaton sana]
10.5 2759-2777 Gla [Gamla] Wasa Risö
13.5 2779-2786 Lapua N myren
14.5 2787-2791 Lapua N myren
15.5 2792-2797 Lapua N myren kl 12-15 Fid. carbon.[?]
15.5 2798-2810 Lapua [tunnistamaton sana] S myren 19-21 Arg freja
18.5 2811-2828 Lapua N myren Ornix polyga[?]
5.5 2829-2849 Lapua S myren A. freja Hypopl.[?]
24.5 2850-2857 Petalax Orygia gonostigma larver [tunnistamaton sana]
27.5 2858-2874 Lapua [tunnistamaton sana] kärret.
28.5 2875 Lapua Atomelia[?] [tunnistamaton sana] N. kärret Blåst Kallt
31.5 2876-2877 Vasklot
1.6 2878-2884 Lapua N. kärret Onaeis [Oeneis] jutta
1.6 2885-2900 Lapua [tunnistamaton sana] N. kärret [tunnistamaton sanna/sanoja]
4.6 2901-2917 Petalax [tunnistamaton sana] N. kärret Org. gonost. Trich. crataegi
7.6 2918-2919 Fjällskär
9.6 2920-2928 Fjällskär
10.6 2929-2931 Fjällskär

User login

Languages