n5-010.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
16-17

[s] 16

B. Poppius, Sibirien 1901

1789-1791 Ytyk -haja (Lena med.) 5 / VII i blommor af Spiraea salic.
1792-1808 Ytyk -haja (Lena med.) 5 / VII torra sluttiningar.
1809 Ytyk -haja (Lena med.) 5 / VII i spillning.
1810-1811 Ytyk -haja (Lena med.) 5 / VII under stenar på torr sluttning af berget.
1812 Ytyk -haja (Lena med.) 5 / VII under mossa vid bergsbäck.
1813-1817 Ytyk -haja (Lena med.) 5 / VII på torr sluttning under stenar.
1818-1819 Ytyk -haja (Lena med.) 5 / VII på Salix viminalis
1820-1821 Ytyk -haja (Lena med.) 5 / VII vid bergsroten på steniga, sandiga ställen.
1822-1824 Ytyk -haja 5 / VII flygande.
1825-1828 Ytyk -haja 5 / VII i blommor af Spiraea salicifolia.
1829 Ytyk -haja 5 / VII sittande på grästrån på torra sluttningar.
1830-1832 Ytyk -haja 5 / VII på Salix.
1833-1846 Ytyk -haja 5 / VII dyig åstrand.
1847 Ytyk -haja 5 / VII
1848-1849 Ytyk -haja 5 / VII Melilotus sp.
1850-1851 Ytyk -haja 5 / VII under multnande Salix -löf.
1852-1906 Ytyk -haja 5 / VII på ängsmarker.
1907 Ytyk -haja 5 / VII på Larix.
1908-1928 Ytyk -haja 5 / VII under löf och mossa bland rötterna

[s] 17

B. Poppius, Sibirien 1901

[jatkoa] af Alnaster och Salix buskar vid kanten af Tuiga -bäck med kallt vatten.
1929-1943 Ytyk - haja 6 / VII om aftonen mest på Pedicularis v.
1944-1967 Ytyk - haja 6 / VII på ängsmarker, Sesiarna i blommor af Spiraea salicifolia.
1968-1971 Ytyk - haja 6 / VII i blommor af Spiraea salicifolia.
1972-2158 Ytyk - haja 7 / VII mest på ängsmarker
2159 Ytyk - haja 7 / VII på Alnaster.
2160-2162 Önkyr -yrjäh 7 / VII på blommor.
2163-2170 Önkyr -yrjäh 7 / VII på Larix - timmer.
2171-2173 Önkyr -yrjäh 7 / VII ängsmarker.
2174 Önkyr -yrjäh 7 / VII på Salix.
2175-2184 Önkyr -yrjäh 7 / VII ängsmarker.
2185-2210 Önkyr -yrjäh 7 / VII flygande på rikt blommande ängsmarker.
2211-2212 Önkyr -yrjäh 7 / VII under Thymus serpyllum på sandiga lokaler.
2213-2214 Önkyr -yrjäh 7 / VII i bon af Hirundo riparia, Nanogl. mycket ymn.
2215-2229 Önkyr -yrjäh 7 / VII om aftonen på äng.
2230-2243 Önkyr -yrjäh (Lena med.) 7 / VII (Cajander)
2244-2246 Holme norr om föreg. ställe 8 / VII torr, steppart ängsmark

XML file: 

User login

Languages