n5-020.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
36-37

[s] 36

B. Poppius, Sibirien 1901.

4056 Shigansk 6 /VIII på Salix viminalis.
4057 Shigansk 6 /VIII på Polyporid på björk
4058 Shigansk 6 /VIII på Equisetum.
4059-4066 Shigansk 6 /VIII i smärre vattensamlingar i taigan bevuxna m. Hypna
4067 Shigansk 6 /VIII i höstack.
4068 Shigansk 6 /VIII på dennderad[?] mark vid jurtan
4069 Shigansk 6 /VIII under stenar på torr flodbrant.
4070-4092 Shigansk 6 /VIII under mossa i taigan.
4093-4116 Shigansk 6 /VIII under multnande hö på fuktig äng invid byn.
4117-4118 Shigansk 6 /VIII i jurtan
4119-4139 Shigansk 7 /VIII på gungfly med Hypna och Carex-tufvor vid kanten af liten taiga sjö.
4140 Shigansk 7 /VIII i damm vid Shiganska.
4141-4142 Shigansk 7 /VIII i smärre vattensamlingar med Hypna i taigan.
4143 Shigansk 7 /VIII i jurtan.
4144-4150 Shigansk 7 /VIII under mossa i taigan.
4151-4153 Shigansk 7 /VIII gräsmark vid jurtan.
4154-4180 Shigansk 7 /VIII under mossa på ngt friskare marker i taigan.
4181-4216 Shigansk 8 /VIII på Carex ängar och ängsmarken vid jurtan.

[s] 37

B. Poppius Sibirien 1901.

4217 Shigansk 8 /VIII på Sisymbrium junc.
4218 Shigansk 8 /VIII på Artemisia vulgaris.
4219 Shigansk 8 /VIII på Vaccinium uliginosum.
4220 Shigansk 8 /VIII på Carex äng.
4221-4226 Shigansk 8 /VIII ängsmarker
4227-4228 Shigansk 8 /VIII under mossa i taigan.
4229 Shigansk 8 /VIII i jurtan
4230 Shigansk 8 /VIII lerig åstrand.
4231 Shigansk 8 /VIII uttorkad vattensamling.
4232 Shigansk 8 /VIII ängsmark.
4233-4271 Shigansk 8 /VIII på fuktig ängsmark med Salix och Betula, under löf och mossa.
4272-4275 Shigansk 9 /VIII om aftonen på Epilob. angustifolium blommor.
4276-4288 Shigansk 9 /VIII ängsmarker.
4289 Shigansk 9 /VIII på Tanacetum.
4290-4294 Shigansk 9 /VIII på Carex ängar.
4295-4320 Shigansk 9 /VIII under mossa och löf under Salix- och Betula-buskar på fuktigare ängsmarker vid byn.
4321 Shigansk 9 /VIII flygande i taigan.

XML file: 

User login

Languages