n5-027.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
50-51

[s] 50

B. Poppius, Insekter från Kanin-hafön och norra Ryssland.
543-545 Konuschin 30 /VI, i mindre tundrasjö med sandbotten.
546-555 Konuschin 30 /VI i myrputtar bevuxna med Hypna och Eriophorum.
556 Konuschin 30 /VI leriga strandbranter.
557-561 Konuschin 30 /VI mest från Salix-buskar.
562-601 Konuschin 30 /VI under löf och mossa vid kanten af snödrifvor.
602-617 Kia 1 /VII på blommor af Salix lanata
618 Kia 1 /VII under träbitar på hafsstrandsäng.
619-652 Lukoffka 2 /VII
653-659 Konuschin 30 /VI
660-665 Bugranitsa 3 /VII, i små med Hypna och Erioph. bevuxna, grunda tundraputtar.
666-689 Bugranitsa 4 /VII under löf och mossa under låga S. buskar på tundr.
690-698 Bugranitsa 6 /VII på Salix-buskar på "Sopkorna".
699-702 Tarhanova 11 /VII på låga Salix-buskar.
703-706 Kriuha 13 /VII på Salix.
707-710 Kriuha 16 /VII på Salices.
711-713 Madoha 16 /VII på Salix.
714 Madoha 16 /VII på Salix.
715-721 Kambalnitsa 19 /VII på Salix.

[s] 51
B. Poppius, Insekter från Kanin-hafön och norra Ryssland.
722-724 Kambalnitsa 21 /VII på Salix.
725 Mikulkin 29 /VII på Salix.
726-796 Kolodljevoj (fl. Mezen) 22 /VIII.
797-902 Kokornoje 24 /VIII (Pinega syst.) (fl.Mezen)
903-951 Tschublashskoje 20 /VIII (Mezen syst.)
952-1018 Tschublashskoje 21 augusti.
1019-1070 Kolodljevoj 22 /VIII.
1071-1121 Saloznoje 19 /VIII (Mezen syst.)
1122-1214 Tschublashskoje 20 augusti (fl. Mezen)
1215-1218 Mezen 16 /VIII.
1219-1316 Salaznoje 18 /VIII (fl. Mezen)
1317-1320 Myss Tolstoj 13 /VIII i svampar (fl. Mezen)
1321-1324 Myss Tolstoj 13 /VIII lerig bäckstrand
1325-1356 Myss Tolstoj 13 augusti mest på Betula nana.
1357-1359 Myss Tolstoj 13 aug. myrmark.
1360-1365 Bugranitsa 11 /VIII ängsluttning (Kanin)
1366-1368 Kambalnitza 22 /VII under stenar på fuktigt ställe.
1369-1378 Kambalnitza 22 /VII i små med Hypna och Carices bevuxna tundravattensaml.
1379-1394 Kambalnitza 22 /VII under mossa och löf vid Salix-buskar i dalgång.

XML file: 

User login

Languages