n5-052.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
100-101

[s] 100

Richard Frey. Sommaren 1917.

4806-4881 Messuby, 23 aug, Järvensivu-ån på e.m.
4882-4977 Messuby, 24 aug., Hataanpää, puttar vid stranden af Pyhäjärvi.
4978-5110 Messuby, 25 aug. Tammelaskogen längs Kalevankangas.
5111-5163 Messuby, 29 aug. vid Järvensivu sjön.
5164-5180 Messuby, 29 aug. vid Järvensivu sjön uppe på åsen.
5181-5276 Kyrkslätt, Jorvas, 16 sept. i en lund med en nu uttorkad bäck och vattenfall., ormbunkar (Filix femina, spinulosum) etc.gräshopporna på hårdvall i trädg.
5277-5916 Kyrkslätt, Jorvas, 16 sept, vid ett dike på en åker, i diket Juncus effusus, Hyperic. gräs, etc.'
5317-5318 H:fors, Bot. trädgården. sept. å blommande Senecio divarum.
5319-5337 H:fors, Bot. trädgården. sept., gräshoppor.
5338-5408 Kyrkslätt, Jorvas, 30 sept. med såll vid en något översvämmad bäck, i Salixlöv.

[s] 101

Richard Frey. Sommaren 1917.

5409-5419 Kyrkslätt, Jorvas, 30 sept. hemma vid gården med håv i bäcklunden.
5420-5478 H:fors, Sörnäs, 5 okt. med släphåv på Populus, Viburnum, Rubus, etc. på eisteruberget
5479-5506 H:fors, Sörnäs, 5 okt. med såll.
5507-5605 Esbo, 14 okt. Kasberget, med släphåv (en del av Limosinerna, ss. L. sylvativa, fontinalis och en liten sp. togos med hand krypande bland asplöv på marken.) Sållades.
5606-5614 Esbo, bland lindlöv nedanför Solbacka.
5615-5685 Esbo, bland asplöv utanför Kasbergsdalen.
5686-5801 Esbo, bland hassellöv inne i Kasbergsdalen.
5802-5884 Esbo, bland Salix löv vid stranden.
5885-5910 Kuusamo, Nuorunen, 14 juni (forts:) i vattensamlingar i regio alpina.
5911-6234 Åbo, Runsala, 21 okt. med såll, i eklöv.
6235-6264 Åbo, Runsala, 21 okt. (leg. G. Stenius)
6265-6280 Åbo, Runsala, 21 okt. i eksvampar.

XML file: 

User login

Languages