n5-054.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
104-105

[s] 104

Richard Frey. Sommaren 1918.

188 H:fors 5 maj.
189-215 H:fors Fredriksberg, kring meteorolog. anstalten (inga Limosiner!) med släphåv, i saft, etc. 11 maj.
216-257 Kyrkslätt Jorvas den 12 maj. Finnträsk med såll vid stranden, allöv. (veget. gran, björk, al.) (Obs! 2 spp. Lim.) Julus.
258-311 Kyrkslätt Jorvas 12 maj med släphåv o[?kirjain].s.v. ute i gräs (Obs! Limosina spp. därav.) å Salices etc.
312-410 Esbo Kasberget 14 maj med släphåv (L. lutose vid kyrkan.)

[s] 105

Richard Frey. Sommaren 1918.

411-555 Esbo, Kasberget, 14 maj, med såll av hassellöv i den lilla dalen. (Marken denna vår mycket torr, litet sållmaterial.)
556-633 Esbo, Kasberget, 14 maj, med såll i utkastat rosk på stranden av det sanka träsket (såll i Salicetum, men där mycket torrt, inga Limosiner.)
634-640 Esbo, Kasberget, 14 maj, i stäck av Lasius fuliginosus.
641-657 Messuby, 19 maj, Hataanpää, släphåv.
658-790 Messuby, 19 maj, med såll i Salicetes.
791-929 Birkkala, 20 maj, Mattilaberget, med såll.
930-945 Birkkala, 20 maj, på buskar och i gräs.
946-1085 Esbo, 29 maj Grankulla, Gallträsk (kärr) Klappträsk (lund med ek. etc.)
1086-1171 Esbo, 30 maj Grankulla, med såll vid stranden av Klappträsk invid eklund.
1172-1198 Kyrkslätt, Jorvas, Ingvalsby, 2 juni å gården
1199-1311 Kyrkslätt, Jorvas, Ingvalsby, 6 juni i bäcklunden

XML file: 

User login

Languages