n5-056.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
108-109

[s] 108

Richard Frey. Sommaren 1918.

2705-2745 Kyrkslätt, Ingvalsby, 20 juni, längs landsvägen mot Masaby senare på kvällen.
2746-2796 Kyrkslätt, Ingvalsby, 21 juni, å hästspillning i björkhagen.
2797-2799 Kyrkslätt, Ingvalsby, 21 juni, hemma.
2800-2802 Kyrkslätt, Ingvalsby, 21 juni, hemma å kålplantor
2803-2822 Kyrkslätt, Ingvalsby, 21 juni, på kvällen längs vägen till stationen.
2823-2930 Kyrkslätt, Ingvalsby, 24 juni, till "goda ängen", mest tuvig Aira caesp.-äng. no 2900-2907 å hästmist i björkhagen.
2931-2990 Kyrkslätt, Ingvalsby, 24 juni, runt gården på afton.
2991 Kyrkslätt, 23 juni, Masaby.
2992-3100 Kyrkslätt, Ingvalsby, 25 juni e.m. förbi stationen till asplunden
3101-3125 Kyrkslätt, Ingvalsby, 25 juni på kvällen å tall.
3126-3240 Kyrkslätt, Ingvalsby, 29 juni asplunden, starr ängen i Gillobackaträsk.
3241-3255 Kyrkslätt, Ingvalsby, 30 juni på hästspillning i björkhagen.

[s] 109

Richard Frey. Sommaren 1918.

3256-3358 Kyrkslätt, Ingvalsby, 30 juni med såll av hästmist.
3359-3370 Kyrkslätt, Ingvalsby, 30 juni på hattsvamp.
3371 Kyrkslätt, Ingvalsby, 30 juni på hästhuvudkadaver.
3372 Kyrkslätt, Ingvalsby, 30 juni afton på björkticka
3373-3375 Kyrkslätt, Ingvalsby, 30 juni på kvällen.
3376-3382 Kyrkslätt, Ingvalsby, 1 juli å hästmist i granskog.
3383-3413 Kyrkslätt, Ingvalsby, 1 juli främst vedtrave.
3414-3433 Kyrkslätt, Ingvalsby, 2 juli vid ån.
3434-3509 Kyrkslätt, Ingvalsby, 3 juli hemma i bäckdalen
3510-3554 Kyrkslätt, Ingvalsby, 4 juli å häst- och komist i björkhagen? (i ladugårdar?)
3555 Kyrkslätt, 4 juli, å rutten potatis, hemma.
3556-3664 H:fors 11 juli i Bot. trädgården på morg.
3665 H:fors 10 juli, hemma.
3666-3667 H:fors 8 juli, cicidomyiider i lokalen på gårdsfönstret (utkläckta i vedstaplarna på gårdsplanen?)
3668-3783 H:fors 11 juli, i Bot. trädg. på kvällen.
3784 H:fors 12 juli hemma.

XML file: 

User login

Languages