n5-058.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
112-113

[s] 112

Richard Frey Sommaren 1918.

4825-4846 Hoplax 28 juli med såll av höstack på fukig äng.
4847-4895 Hoplax 28 juli på färsk hästspillning, äng.
4896-4897 H:fors 30 juli Bot. trädg. bassäng.
4898-4904 H:fors 30 juli på trappfönster.
4905-4907 H:fors 30 juli hemma.
4908-4955 H:fors 30 juli i Asis källare (4 människolik) myggor och phorid. på källarfönstret. Lim. och coleopt. krypande i dunklet på väggar och marken.
4956-5001 H:fors 4 aug. Dårhusparken med såll av mossa på stenmur.
5002-5103 H:fors 4 aug. Dårhusparken med såll av löv.
5104-5115 H:fors 8 aug. hemma i salen.
5116-5190 H:fors 10 aug. Djurgården, med släphåv.
5191-5268 Ätsäri 25 aug. Inha å Villa Salmela.
5269-5974 Kyrkslätt, Jorvas, 5 sept.
5275-5358 Messuby, 19 okt. med såll vid Hataanpää å den sanka stranden vid Pyhjärvi.

[s] 113

Richard Frey. Sommaren 1919.

[sininen mallilappu, jossa nro 917] (Mörkblå lutande nummerlappar.)

1-14 Kyrkslätt, Jorvas, 20 april på gärdesgårdar marken etc.
15 Kyrkslätt, Jorvas, 20 april klivande på en sten.
16-18 Kyrkslätt, Jorvas, 20 april på fönster i ladugåren.
19 Kyrkslätt, Jorvas, 20 april i rum.
20-34 Kyrkslätt, Jorvas, 20 april med såll av myrstack
35-42 Helsinge 27 april Munksnäs (col: Alianta incana och Anchicera i fjolårs Typha latif. -bladslidor.)
43-44 H:fors, 6 maj, Bot. trädg. i Petasites -blomm.
45-78 H:fors, 7 maj Dårhusparken, med släphåv på e.m. i solskenet, enstaka Salix i börja blomma.
79-101 Helsinge 11 maj Hoplax träsk, Anthom. på blommande Salix, Chilosiorna på vitsippor.

User login

Languages