n5-075.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
146-147

[s] 146

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.
Nummer skriven på baksidan av etiketten.

1 Pummanki, i närheten av byn, sålln. bland löv o. dyl. på stranden av ån, med slaghåv på ängsmarker, vid havstrand under Fucus samt med vattenhåv i ån. 18. 7.
2 Peuravuono, i fjordbottnen på strand, i vattenpussar på fjäll och vid bäckstrand i fjordbottnen. 14. 7.
3 Vuoremi, 13. 7.
4 Trifona, 11. 7.
5 Parkkino, i björkskog på sluttningen av Sairaalantunturi, 2. 7.
6 Haukilampi, reg. subarct. 10. 7.
7 Peuravuono, 13-14. 7.
8 Pummanki, under stenar i närheten av byn stranden såväl vid byn som längre söderut, reg. subarct. 20. 7.

[s] 147

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

9 Pummanki, på byns nivå 18. 7.
10 Mellan yläluostari och Salmijärvi 30. 6. – 2. 7.
11 Pummanki, 100-200 m. (reg. arct.) 19. 7.
12 Vaitolahti, i närheten av byn 20. 7.
13 Heinäsaaret 21. 7.
14 Parkkino, Sairaalantunturi, bäckdal i subarct. region 1. 7.
15 Parkkino, Sairaalantunturi, i arct. region 1. 7.
16 Parkkino, strandäng utanför apoteket och mera österut; flugor talrik, en mindre nära strand, en större på fuktiga platser inåt land. 1. 7.
17 Haukilampi, myr -undersökn. No 4.
18 Yläluostari, på ängsmark på älvens nivå, 8. 7.
19 Yläluostari, fjäril på Betula nana, dito harkrank, blomflugor på Ledumblommor 8. 7.
20 Yläluostari, 7. 7.

XML file: 

User login

Languages