n5-094.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
184-185

[s] 184

Insekter insamlade av A. Wegelius. 1923
Som föreg. men med rött bläckstr. [rött alleviivattu kahdesti]

1-103 Hattula
104-127 T:fors
128-207 N. Birkkala
208-240 S. Birkkala
241-258 T:fors
259-424 Hattula
425-1228 Tvärminne
1229-1285 Hangö
1286-1872 Tvärminne
1873-2024 Hangö
2025-2674 Hattula
2675-2853 Korpo
2854-3247 Tvärminne
3248-3282 Hangö
3283-3706 Tvärminne

[s] 186

Insekter insamlade av A. Wegelius

3707-3762 T:fors
3763-3796 N. Birkkala
3797-3993 Åbo, Runsala

1924 Mörkblåa lappar med sneda siffror
1-180 Hattula
181-422 T:fors
423-1546 Hattula
1547-1600 Vånå
1601-2037 Nykyrka (Vammeljoki)
2038-2148 Terijoki
2149-2252 Rajajoki
2253-2280 Viborg
2281-2342 Metsäpirtti
2343-2490 Rautu
2491-2561 Uleåborg
2562-2997 Övertorneå

User login

Languages