n5-099.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
194-195

[s] 194

H. Lindberg. Tvärminne 1931-1933
(Ljusvioletta lappar)

518 Tvärminne, Brännskär, i vattenpuss
519-538 Tvärminne, zool. st. sötvattensputtar i ko- och hästhagen, 30. 7. 31.
539-540 Tvärminne, putt på Österlånggrund
541-545 Tvärminne, Långskär, putt, (3) 7. 7. 31.
546-549 Tvärminne, havsklippa, 3. 7. 31.
550-558 Tvärminne, skär, utanför bysundet, 17. 8. 31.
559 Tvärminne, Rovholmen kl. ur puss, 15. 8. 31.
560-568 Tvärminne, Rovholmen i tork. puss, 6. 8. 7. 31.
569-571 Tvärminne, Långskär, puttar, 8. 7. 31.
572-574 Tvärminne, Brännskär, 13. 7. 31.
575-578 Tvärminne, Rovholmarna 6. 7. 31.
579-583 Tvärminne, skär utanför Häyréns, i puss ell. under mossa i uttork. puss. 13. 7. 31.
584-589 Tvärminne, Jussarö, ö. Gadden (1) 15. 7. 32.
590-611 Tvärminne, Rovholmen, under mossa i uttorkad puss 8. 7. 31.
612-617 Tvärminne, Långskär, puttar med växte. mossa och Carex, 25. 7. 31.

[s] 195

H. Lindberg, Tvärminne 1931-1933
(Ljusvioletta lappar)

618-620 Jussarö gadd, W. gadden, 15. 7. 32.
621-627 Tvärminne, Långskär putt med mjukt mossatäcke, 25. 7. 31.
628-638 Tvärminne, Furuskär, 23. 7. 31.
639-646 Tvärminne, Ö. Rovholmen, 6. 7. 31.
647-672 Tvärminne, Brännskär, klippa, 1. 7. 31.
673-677 Tvärminne, skär utanför Häyréns under mull och mossa i uttork. putt, 1. 7. 31.
678 Tvärminne, Enskär, kl. puppor i mossa på berget, 1. 7. 31.
679-681 Tvärminne, Långskär, pupporna på klippa tätt ovanom vattenytan,
682-706 Tvärminne, Segelskär 2. 7. 31.
707-709 Tvärminne, Långskär 24. 6. 32.
710-713 Tvärminne, Äggharun 22. 7. 32.
714-722 Tvärminne, zool. st. kohagen, puttar 4. 8. 32.

XML file: 

User login

Languages