n6-022.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
42-43

[s] 42

W. Hellén. Utöarna i Finska viken. 1932.
(Rödvioletta lappar.)

2220-2290 Lavansaari, dyner, 6. 7.
2291-2341 Lavansaari, Taipale, sanddyner, 7. 7.
2342-2362 Lavansaari, Suisaari, 7. 7.
2363-2435 Lavansaari, 8. 7.
2436-2445 Lavansaari, dyner, 8. 7.
2446-2448 Lavansaari, begravningsplan, 8. 7.
2449-2454 Lavansaari, strandängar, 8. 7.
2455-2542 Lavansaari, Suisaari, 9. 7.
2543-2566 Lavansaari, Kukkulat, 10. 7.
2567-2610 Lavansaari, på gran, 10. 7.
2611-2663 Lavansaari, trädgård, kvällen, 10. 7.
2664-2665 Lavansaari, Ingmar Hellén,
2666-2862 Penisaari 11-14. 7.
2863-2887 Lavansaari, Kierkouri, 12. 7.
2888-2907 Lavansaari, på gran, 13. 7.
2908-2975 Seiskari, 15. 7.
2976-3015 Seiskari, 16. 7.
3016-3053 Seiskari, dyner, 17. 7.
3054-3058 Seiskari, ängar, 17. 7.

[s] 43

W. Hellén. Utöarna i Finska viken. 1932.
(Rödvioletta lappar)

3059-3087 Seiskari, dynkärret, 18. 7.
3088-3092 Seiskari, på tall, 18. 7.
3093-3102 Seiskari, Kiusoori, 18. 7.
3103-3121 Seiskari, 19. 7.
3122-3135 Seiskari, 20. 7.
3136-3143 Seiskari, 21. 7.
3144-3147 Seiskari, 22. 7.
3148-3212 Penisaari, strandängar och dyner, 24. 7.
3213-3229 Lavansaari, 24. 7.
3230-3279 Lavansaari, Suisaari, 25. 7.
3280-3295 Lavansaari, Lounatkylä, ängar, strand, 26. 7.
3296-3298 Lavansaari, källare, 26. 7.
3299-3316 Lavansaari, Kierkouri, 26. 7.
3317-3337 Lavansaari, begravningsplan, 27. 7.
3338-3361 Tytärsaari, dyner, sydstranden, 27. 7.
3362-3427 Tytärsaari, på tallar och ängar kring byn, 28. 7.
3428-3466 Tytärsaari, tagna vid S.W.-stranden och strandäng, 29. 7.

XML file: 

User login

Languages