n6-032.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
62-63

[s] 62

Håkan Lindberg, Lojo, 1923-34.
(gula lappar)
602-609 Lojo, från hårda knoppar på ekskott, 15. 7. 1928.
610-612 Lojo, kläckta fr. ek, ca. 15. 7. 1928.
613-665 Lojo, Jalassaari, ek, 15. 7. 1928.
666-668 Karis, Karisudd, 15. 7. 1928.
669-700 Lojo, Jalassaari, 19. 7. 1928.
701-708 Lojo, Jalassaari, ek, 30. 7. 1934.
709-789 Lojo, Jalassaari, ek, 21. 7. 1934.
790-846 Lojo, Storön, ek, 21. 7. 1934.
847-848 Lojo, ek, 22. 7. 1928.
849 Lojo, fr. ekpuppa
850-852 Lojo, kläckta, ek, 31. 7. 1934.
853-854 Lojo, Storön, 6. 8. 1934.
855-891 Lojo, Jalassaari, ek, 21. 7. 1928.
892 Lojo, kläckt fr. ek, 24. 7. 1928.
893 Lojo, Storön, kläckt ur „knoppar” av skott tagna på ek, juni.
894-899 Lojo, kläckta ca. 1. 8. 1928.
900-969 Lojo, Storön, Paavola, ekar, 30. 7. 1928.
970 Lojo, Andricus inflator galla.

[s] 63

Håkan Lindberg, Lojo 1923-34.
(gula lappar)
971-974 Lojo, Ekeberga, 10. 6. 1930.
975-979 Lojo, ek, kvant. 1.
980-991 Lojo, ek, kvant. 2.
929-995 Lojo, på stam av naturskyddad ek.
996-1021 Lojo, ek, kvant. 3.
1022-1027 Lojo, ek, kvant. 4.
1028-1040 Lojo, ek, kvant. 5.
1041-1047 Lojo, ek, kvant. 7. 1930.
1048-1055 Lojo, ek, kvant. 8.
1056-1059 Lojo, ek, kvant. 9. 1930.
1060-1074 Lojo, ek, kvant. 10. 1930.
1075-1100 Lojo, ek, kvant. 6.
1101 Lojo, ek, 12-6.
1102-1147 Lojo, Jalassaari, naturskyddad ek 8. 8. 1925.
1148-1242 Lojo, Jalassaari, ek. 8. 8. 1928.
1243-1262 Lojo, Storön, Paavola, gammal ek 30. 8. 1934.
1263-1273 Lojo, Jalassaari, naturskyddad ek 30. 8. 1934.
1274-1294 Lojo, Storön, Paavola, ek, 30. 8. 1934.

XML file: 

User login

Languages