n6-034.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
66-67

[s] 66

Håkan Lindberg, Lojo 1923-34.
(gula lappar)
1504-1511 Lojo, Virmonsaari, grusbacke med Crabro.
1512-1525 Lojo, Ribes, kläckta 15. 7.
1526-1583 Karis, Svartå, vid ån vid bruket, 20. 7. 1928.
1584-1607 Lojo, Pundars, 22. 8. 1923.
1608-1642 Lojo, 21. 8. 1923.
1643-1698 Lojo, Ekeberga, (Signhild Lindberg) 20. 8. 1929.
1699-1702 Lojo, 1930.
1703-1730 Lojo, 1934.

[s] 67

A. Nordman, Tvärminne 1934.
[vaal.pun. paperilla suorak. muot. vaal.pun. esimerkkilappu numerolla] 495 (vildrosfärgade lappar.)
1-90 Tvärminne, Storkärret, på Phragmites juni 1934.
91-92 Tvärminne, Henriksberg, kl. från Scythris siccella 10. 6. 1934.
93-130 Tvärminne, Henriksberg, 6. 6. 1934.
131-136 Tvärminne zool. st. 6. 1934.
137-139 Tvärminne zool. st. 7. 1934.
140-141 Tvärminne zool. st. kl. fr.ån Hybernia defoliaria 9. 1934.
142-147 Tvärminne by, från Scythris siccella impersella 8. 1934.
148-152 Tvärminne by
153-154 Tvärminne zool. st. kl. från Evethria resinella 6. 1934.
155-282 Tvärminne zool. st. med håv från Corylus-lunden, 25. 6. 1934.
283-397 Tvärminne zool. st. Corylus-lunden, 26. 6. 1934.
398-486 Tvärminne zool. st. närmaste omgivningarna, aug. 1934.

User login

Languages