n6-038.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
74-75

[s] 74

W. Hellén. Kuusamo, 1934.
(Gråblå bläckfärgade lappar.)
3616-3734 Paanajärvi, 23. 6.
3735-3811 Paanajärvi, 23. 6.
3812-3856 Paanajärvi, M. Hellén, 17. 6.
3857-3919 Vuorikylä, 11. 7.
3920 Vuorikylä, Pyhäkuru, 10. 7.
3921 Vuorikylä, 11. 7.
3922 Paanajärvi, 13. 7.
3923 Vuorikylä, Pyhäkuru, 9. 7.
3924 Kuusamo, Käylä, 18. 7.
3925-3927 Paanajärvi, 13. 7.
3928-3953 Vuorikylä, 8. 7.
3954-4665 Paanajärvi, 15-20. 6.
4666-4741 Kuolajärvi, Kurtti, 7-8. 7.
4742-4853 Kuolajärvi, Kurtti, 7. 7.
4854-4969 Kuolajärvi, Kurtti, 8. 7.
4970-4998 Salla, Kuolajärvi kyrkoby, 8. 7.

[s] 75

N. Malmström, Tvärminne 1933.
[vaaleansin. suorakait. muot. esimerkkilappu, jossa numero] 1002 (ljusblåa lappar)
1-53 Tvärminne, Syndalen vid Sandträsk, NE sidan (Gråfläcken) 16. 7.
54-58 Tvärminne, ur grop på dyn, 10 m. fr. strande
59-60 Tvärminne, Syndalen, vid Sandträsk, sand N-bukten, våt strand, där vattnet sjunkit i år, 15. 7.
61-65 Tvärminne, träsket, udden c. 60 m. Som Klovallen, 18-21. 8.
66-89 Tvärminne, Syndalen, vid Sandträskets NE str. tallmo, c. 30 m. fr. str. 8. 7.
90 Tvärminne, ovan Osmossen, vid Tve träsk N-ändan, närmaste dyn åt E, 17. 8.
91 Tvärminne, vid träsket
92 Tvärminne, Syndalen, vid lagun, 18. 8.
93-106 Tvärminne, Syndalen, vid Sandtr. juli-aug.
107-174 Tvärminne, Syndalen, Sandtr. NE str. c. 30 m. fr. str. (tältplats) 11. 7.
175-215 Tvärminne, på dyn nära Tve tr. N-ändan 10. 8.

User login

Languages