n6-055.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
106-107

[s] 106

Th. Grönblom. N. Birkkala m. m.
(vita lappar)

Glasrör. no gula lappar.
No 1 1-6 N. Birkkala, ur Pygaera curtula förp. 7. 8. 1912
no 2 7-12 N. Birkkala, ca. 30 st. ur en liten grön noctuid-larv omk. 27. 6. 1911, utkl. 10. 7. 1911.
no 3 13-18 N. Birkkala, ur en liten grön geometrid-larv utkrupna 26. 6. 1912, förp. 29. 6. 1912.
no 4 19-24 N. Birkkala, ur en Poectocopo populi-larv förp. omk. d. 12. 6. 1910, utkl. 22-23. 6. 1910.
no 5 25-30 Ylöjärvi, Vanessa urticae puppa med ↑ teromalider 2 upp? funnen 15. 7. 1913, utkl. 17.-18. 7. 1913.
no 6 31-36 Birkkala, ur en Colocasia coryli larv små svarta porer aug. 1912.
no 7 37-42 Birkkala ur 2 st. Pygaera pigra larver förp. omk. 10. 8. 1912.
no 8 43-48 Birkkala, 24 st. ur en noctuid-larv omkr. 29. 6. 1911, förp. 2. 7. 1911. utkl. 12. 7. 1911.

[s] 107

Th. Grönblom, N. Birkkala m. m.
(vita lappar.)

glasrör no gula
no 9 49-54 N. Birkkala, st. ur en Vanessa urticae puppa, utkl. medio aug. 1915.
no 10 55-59 Birkkala, parasiter ur inspunnen Phytonomus sp. larv medio aug. 1915.
no 11 60-65 Birkkala, ur en Actonycta leporina-larv, förp. aug. 1912.
no 12 66-71 Birkkala, kokongerna funna på Tohmajärvi kärr, 30. 7. 1910. utkl. 4. 8. 1910.
no 13 72-78 Birkkala, ur Plusia gamma larver 1906.
no 14 79-84 Birkkala, ur en puppa, funnen 9. 6. 1910. Hölmölä, Ta, vid ån, Tipulid (?) puppa
no 15 85-90 Birkkala, stor diptera med brunt omkring å en Leucoma saticis puppa fun. 19. 7. 1913.
no 16 91-96 Birkkala, ur en Colocasia coryli-larv förp. omkr. 9. 8. 1912.
no 17 97-102 Birkkala, ca. 25 st. små svarta ur en Orgyia antigua larv, förp. omkr. 3. 8. 1912.

User login

Languages