n6-069.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
135-136

[s] 135

A. Nordman 1935-1936.
[punainen mallilappu, jossa painettu numero 505] (tegelröda lappar

1-202 Koivisto, Vasikkasaari, 5. 7. 1936
203-548 Björkö, Penttilä, havstr. slaghåv 21. 7. 1936
549-550 Koivisto, Vasikkasaari, 5. 7. 1936
551-645 Koivisto, köping 11-15. 7. 1936
646-859 Koivisto, köping, första veckan av juli
860 Koivisto, Vasikkasaari, 5. 7. 1936
861 Tvärm. zool. st. kl. 3. 7. 1936
862 Tvärm. zool. st. kl. 8. 7. 1936
863 Tvärminne by, förp. 8. 1934
864-907 Koivisto köping och köder, 7. 7. 1936
908-930 Koivisto 7. 7. 1936
931-1119 Koivisto 7. 1936
1120-1157 Koivisto 3. 7. 1936
1158-1185 Viborg, Hortana, 15-16. 7. 1936
1186-1199 Hfors, Hortus botan. 25. 7. 1936
1200 Tvärm. zool. st. kl. medio av juli (Pieris brassicae larva
1201-1207 Koivisto, 7. 1936
1208-1535 Koivisto (Björkö) köp. på Tancetum, Artem. Achill. etc. på sandvatten. 21-22. 7. 1936

[s] 136
A. Nordman 1935-1936.
(tegelröda lappar)

1536-1658 Koivisto, Vasikkasaari, 5. 7. 1936
1659-1708 Ekenäs, Notholmen, delvis Gullö (i Phragmites fum. och eksvamp.) 6. 8. 1936
1709-1721 Tvärminne, Halsholmen, Psyche unicolor kl. början 7. 1936
1722-1729 Tvärminne, Henriksberg, parasiter fr. Agrotis cursoria, larv i kokong 7. 8. 1935
1730-1737 Ekenäs, Hästö, i eklund, delvis eksvamp. 24. 8. 1935
1738-1749 Tvärminne, Sonlandet, över saltvattensputtar, 12. 7. 1935
1750-1776 Tvärminne, träsk, och närmaste omgivningar 7. 7. 1935
1777-1845 Tvärminne, Storkärr, mestadels Sänkmossen i kanten på ängar, Carex filiformis 13. 7. 1935
1846-1889 Tvärminne träsk, med slaghåv bland Carex etc. dels på Calluna vid träskranden, Psylliden i [piirros [?]: kuin S-kirjaimen peilikuva käännettynä vaakasuoraan]- mossa på Polygonum amphibius. 26. 8. 1935

XML file: 

User login

Languages