n6-091.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
180-181

[s] 180

R. Frey och R. Storå, San Miguel 1938

5194-5237 Furnas, skog, 22. 7.
5238-5271 Furnas, skog, 23. 7.
5272-5348 Pico da Vara, 27. 7.
5349-5351 Furnas, 23. 7.
5352-5366 Furnas, torr backe, 24. 7.
5367-5394 Furnas, skog, 23. 7.
5395-5448 (rosafärg. fyrk. under) Furnas, fumarol, gräs, 24. 7.
5449-5475 Ribeira Grande ovan stranden, 26. 5.
5476-5505 Ribeira Grande passet lövskog, 26. 5.
5506-5528 Ribeira Grande passet 26. 5.
5529-5562 Ribeira Grande ovan strand, 26. 5.
5563 Ponta Delgada, 21. 5.
5564-5678 Sete Cidades, strand, 3. 8.
5679-5914 Lagoa do Fogo 2. 8.
5915-5917 Furnas, ljus, 24. 7.
5918-5924 Furnas, ljus, 1. 8.
5925-5929 Lagoa do Fogo 2. 8.
5930-5934 Furnas, ljus, 1. 8.

[s] 181

R. Frey och R. Storå, San Miguel 1938.

5935-5937 Furnas, på ljus, 24. 7.
5938-5944 Pico da Vara, 27. 7.
5945-5999 Lagoa do Congro skog av Eucalyptus, ek m.m. 21. 5.
R. Storå
6000-6053 Ribeira Grande, lagerskog, 26. 5.
6054-6117 Ribeira Grande, vägkanter och innanför murarna (betesmark) 26. 5.
6118-6151 Ribeira Grande, havstrand, 26. 5.
6152-6206 Furnas, 24. 5.
6207-6243 (ljusröda fyrk. under) Furnas, i gräset kring de heta källorna, 24. 5.
6244-6258 Furnas, Achada, högslätten, 21. 5.
6259-6302 Furnas, bäcken V-om F-nas, 22. 5.
6303-6304 Ribeira Grande, kring odlingar, 26. 5.
6305-6350 Lagoa do Congro skog av Eucalyptus, ek m.m. 21. 5.
6351-6470 Furnas, V-om staden vid en bäck, 20. 5.
6471 Furnas, hotellpark 20. 5.
6472-6503 Furnas, kring klippor i en bäck, 20. 5.

User login

Languages