n6-132.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
259-260

[s] 259

W. Hellén, Åland 1939.

5572-5595 Jomala, Kungsö, M. Hellén 9. 6.
5596-5616 Jomala, Ytternäs, M. Hellén, 15. 6.
5617-5637 Lemland, Flaka, M. Hellén.
5638-5656 Jomala, Möckelö, M. Hellén.
5657-5667 Jomala, Sviby, ängar, R. Hellén, 6. 6.
5668-5689 Jomala, Möckelö lund, I. Hellén. 1. 7.
5690-5722 Jomala, Ytternäs, skog, I. Hellén. 3. 7.
5723-5725 Jomala, Hammarudda sandgrop I. Hellén 4. 7.
5726-5735 Jomala, Gottby, äng, I. Hellén, 6. 7.
5736-5780 Finnström Kyrkträsk, I. Hellén, 8. 7.
5781-5796 Jomala, Möckelö, äng, I. Hellén 12. 7.
5797-5802 Jomala, Möckelö, äng, I. Hellén, 24. 7.
5803-5843 Jomala, Ytternäs, I. Hellén, 25. 7.
5844-5866 Jomala, Kungsö, I. Hellén, 28. 7.
5867-5879 Jomala, Möckelö, lund, I. Hellén, 31. 7.
5880-5895 Jomala, Möckelö, lund, I. Hellén, 5. 8.
5896-5910 Jomala, Möckelö, äng, I. Hellén, 8. 8.
5911-5916 Eckerö, Degersand, I. Hellén 18. 8.
5917-5937 Eckerö, Skagen, lund, I. Hellén, 19. 8.
5938-5962 Munksnäs, 30. 4.
5963-5966 Lahtis 16. 5.
5967-6014 Asikkala 16. 5.
6015-6018 Heinola 16. 5.
6019-6032 H:fors 10. 9.
fortsättn. på sid. 287.

[s] 260

R. Frey, sommaren 1940.
[esimerkkilappu] (vita, med bläck understr., nummerlappar)

1-95 Helsinge, Munksnäs, 12. 6.
96 Hfors, på fönster 3. 5.
97-137 Hfors, Botaniska trädg. 13. 6.
138-167 Helsinge, Munksnäs, ostsidan, 14. 6.
168-207 Helsinge, Munksnäs, västsidan, 14. 6.
208-242 Helsinge, Munksnäs, västsidan på Lonicera xyl. 14. 6.
243-317 Hfors, Tölö, järnvägsområdet, 15. 6.
318-331 Esbo, nära Bad Grankulla, 16. 6.
332-345 Esbo, Kasberget, i skogen, 16. 6.
346-395 Esbo, Kasberget, lundkanten med Gal. Circ. het.
396-406 Esbo, Kasberget, lund, 16. 6. med Merculialis, Melampyrum.
407-419 Esbo, Kasberget, på Lonicera xyl. 16. 6.
420-436 Esbo, vid Domsby haltpunkt, 16. 6.
437-465 Hfors, Tölö vik, 17. 6.
466-473 Helsinge, Munksnäs, stora området, 18. 6. Ran. repens. [tämä vai seuraava rivi?]
474-493 Helsinge, Munksnäs, ruderat ängar, 18. 6.

User login

Languages