n6-135.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
265-266

[s] 265

R. Frey, sommaren 1940

1937-1963 Om. Nykarleby, 14. 7. stranden mittemot.
1964-1987 Nykarleby, 15. 7. på Heracleum ... etc.
1988-2053 Nykarleby, Rummelbacken 15. 7.
2054-2060 Nykarleby, 15. 7. stranden, på Mel. rubr.
2061-2081 Nykarleby, 15. 7. stranden, på Stell. Lat. etc.
2082-2133 Nykarleby, 16. 7. Elisa
2134-2138 Nykarleby, 17. 7. trädstam
2139-2153 Nykarleby, 16. 7. Kuddnäs, på Arct. lappa
2154-2194 Nykarleby, 16. 7. Kuddnäs i parken.
2195-2265 Nykarleby, 17. 7. ruderatplats (Solid.) kärr.
2266 Nykarleby, 17. 7. på Melamp.
2267-2285 Nykarleby, 17. 7.
2286 Nykarleby, 18. 7. på fönster.
2287 Jakobstad, 18. 7.
2288 Jakobstad, 18. 7.
2289-2308 Jakobstad, 19. 7. Varvet mest på Tanac. Achill. millef.
2309-2317 Jakobstad, 19. 7. Varvet, havsstrand.
2318 Jakobstad, 19. 7. Sjöholm, på Melamp. silv.
2319-2340 Jakobstad, 19. 7. Sjöholm

[s] 266

R. Frey, sommaren 1940

2341-2356 Jakobstad, 20. 7. Kirsor, bäck.
2357 Jakobstad, 21. 7. Varvet, kläckt ur mögliga växtrester i larvask.
2358-2363 Jakobstad, 21. 7. Varvet, Sjöholm.
2364-2405 Jakobstad, 22. 7. Varvet
2406-2407 Jakobstad, 22. 7. Varvet, Storå.
2419-2433 Hfors, Tölöviken vid Kaisaniemi, 30. 7.
2434-2445 Drumsö 31. 7.
2446-2461 Hfors, Sandviken 31. 7.
2462-2486 Hfors, Bot. trädg., strandkvarteret 4. 8.
2487-2499 Hfors, Bot. trädg., dammen, 4. 8. (på nor 2499 finnes 3 exx. 2 av dem med tusch skrivna numror.)
2500-2535 Hfors, Sandviken 25. 7.
2536-2545 Hfors, Sandviken på Carum 25. 7.
2546-2548 Hfors, Sandviken på Myrrhis 25. 7.
2549-2555 Hfors, Bot. trädg., på Achillea, Matricaria 24. 7.
2556 Hfors, Bot. trädg., Achill., ptarmica, 24. 7.
2557-2562 Hfors, Bot. trädg.,1:sta strandkvarteret, 24. 7.
2563-2571 Hfors, Bot. trädg.,2:dra strandkvarteret, 24. 7.

XML file: 

User login

Languages