n6-140.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
275-276

[s] 275

R. Frey, sommaren 1941.
[mallilappu, jossa alleviivattuna luku] 4002 (ljus blågrå nummerlappar med bläck understr.)
1 Hfors, i rum utkrupen ur vedklabb, 20. 2.
2-3 Hfors, Bot. trädg. växthus i tempererade rummet medelh. ruust. 8. 4.
4 Hfors, Bot. trädg. växthus i tempererade rummet medelh. ruust. 8. 4.
5-7 Hfors, Bot. trädg. i palmhuset, 16. 4.
8-85 Esbo, Kasberget, mest med håv, 27. 4.
86 Hfors, Arabia, 10. 4.
87 Esbo, kläckt fr. ruttet trä fr. granstubbe 5. 4.
88-135 Helsinge, Munksnäs, lunden, 4. 5.
136-138 (med ljus blågrå fyrkant under nummern) Esbo, kläckta 4. 5.
139-141 (med ljus blågrå fyrkant under nummern) Esbo, kläckta, 12. 5.
142 (med ljus blågrå fyrkant under nummern) Esbo, kläckta, 14. 5.
143 (med ljus blågrå fyrkant under nummern) Esbo, kläckta, 16. 5.
144 (med ljus blågrå fyrkent under nummern) Esbo, kläckta, 20. 5.
145 (med ljus blågrå fyrkant under nummern) Esbo, kläckta från björkstubbe, 21. 5.
146-150 (med ljus blågrå fyrkent under nummern) Esbo, kl. fr. gran. 22. 5.
151-268 Esbo, Kasberget, 22. 5.
269-304 Hfors, Bot. trädg. 23. 5. 1 art, Plastosciara sp. sats i stor mängd på en palmkruka i palmhuset.

[s] 276

R. Frey sommaren 1941. (blå grå)
305-312 Lojo, Outamo, vid gammal vedtrave 25. 5.
313-377 Lojo, Torhola på Anemone etc. 25. 5.
378-422 Lojo, Ojamo källor på e. m. 25. 5.
423-424 (med ljusblå fyrk. und. nummern) Esbo kläckta fr. gran, 24. 5.
425-449 Lojo, Torhola, på Anemone etc. 25. 5.
450-482 Lojo, Ojamo källor på e.m. 25. 5.
483 Hfors, Bot. trädg., växthus, 29. 5.
484-492 Hfors, Bot. trädg. 29. 5.
493-494 Esbo, kläckta fr. gran, 30. 5.
495-497 Esbo, kläckta fr. björk, 30. 5.
498-500 Esbo, kläckta fr. gran, 1. 6.
501-593 Helsinge, Munksnäs, bäck, 1. 6.
594-727 Esbo, Kasberget, lund, 2. 6.
728-733 Esbo, kläckta fr. gran 7. 6.
734-737 Hfors, Bot. trädg., palmhuset, 7. 6.
738-756 Hfors, Bot. trädg. 7. 6.
757-776 Hfors, Tölövik, 8. 6.
777-795 Hfors, Sandviken 8. 6.

User login

Languages