n6-147.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
290-291

[s] 290

R. Frey, sommaren 1942.
[mallilappu, jossa käsinkirjoitettu numero 7 ja painettu numerot 118. Numerosarja alleviivattu.] (gula med bläck understrukna nummerlappar)
1 Hfors, i rum. 13. 4.
2-54 Hfors, Munksnäs, 19. 4.
55-58 Hfors, Zool. museets gårdsplan, 24. 4.
59-67 Helsinge, Munksnäs, 26. 4.
68-69 Hfors, Bot. trädg. växthus, 31. 4.
70-81 Hfors, Bot. trädg. komposthög, 30. 4.
82 Esbo, Kasberget, kläckt ur granstubbe 5. 5. (med gul fyrkant under)
83-85 Esbo, Kasberget, 9. 5. kl. ur granstubbe( med gul fyrkant under.)
86-95 Esbo, Kasberget, 10. 5. kl. ur granstubbe( med gul fyrkant under.)
96 Esbo, Kasberget, 13. 5. kl. ur granstubbe( med gul fyrkant under.)
97-168 Helsinge, Munksnäs, mest på blom. Salix, Caenia på marken, 10. 5.
169-211 Kottby, sandgrop, Salix etc. 14. 5.
212-224 Hoplax, Salices, 14. 5.
225-245 Hfors, Bot. trädg. 18. 5.
246 Esbo, kläckt 18. 5. (med gul fyrkant under)

[s] 291

R. Frey, sommaren 1942.
247 Hfors, på fönster, 22. 5.
248-256 Esbo, kläckta, 23. 5. (med gul fyrkant under)
257-301 Helsinge, Munksnäs 24. 5.
302-303 Esbo, 26. 5. kläckta (med gul fyrk. under)
304-320 Hoplax, 25. 5. kring fällda stammar av asp, al. etc.
321-458 Hoplax, 25. 5,
459-494 Helsinge, Viks ladugård, 26. 5.
495-537 Hfors, Bot. trädg. komposthög 27. 5.
538-540 Hfors, Bot. trädg. växthusen, 27. 5.
541-576 Kangasala, Joutsiniemi, 2. 6.
577-622 Kangasala, Joutsiniemi, drivbänk 2. 6.
623-740 Kangasala, Joutsiniemi, åstrand, 3. 6.
741-786 Kangasala, Joutsiniemi, åstrand i parken, 3. 6.
787-839 Kangasala, Joutsiniemi, skogsbacke 3. 6.
840-858 Kangasala, Joutsiniemi, 4. 6.
859-910 Kangasala, Joutsiniemi, ån, lund 5. 6.
911-946 Kangasala, Joutsiniemi, starräng 5. 6.
947-966 Kangasala, Joutsiniemi, trädgård 5. 6.

User login

Languages