n6-158.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
315-316

[s] 315

R. Frey 1943. Vihtis.
3846-3862 Vihtis, Päivölä, vid björktrave och på buskar kl. 7-8 e.m. 9. 6.
3863-3879 Vihtis, Päivölä, själva sjöstranden (sand) kl. 7-8 e.m. 9. 6.
3880-3920 Vihtis, Päivölä, stranden, 10. 6.
3921-3988 Vihtis, Päivölä, fuktig, lund, 10. 6.
3989-4071 Vihtis, Päivölä, stranden, bäck, f.m., 11. 6.
4072-4074 Vihtis, Päivölä, i rum, 11. 6.
4075-4163 Vihtis, Päivölä, sank barrskog bl. ormbunkar, kl. 4. 5 e.m., 11. 6.
4164-4225 Vihtis, Päivölä, stranden, 12. 6.
4226-4307 Vihtis, Päivölä, lunden vid stranden kl. 15-16 e.m., 12. 6.
4308-4371 Vihtis, Päivölä, vid barrträdstrave (käll, litet asp och björk), 13. 6.
4372-4393 Vihtis, Päivölä, strand, björk, lind, 13. 6.
4394-4407 Vihtis, Päivölä, på vedtrave (mest asp gran 14. 6. )
4408-4411 Vihtis, Päivölä, på en stor palmkruka i salongen (Chaetosciara sp.) 14. 6.

[s] 316

R. Frey 1943 Vihtis.
4412-4455 Vihtis, Päivölä, vedtrave i skogen, 14. 6.
4456-4500 Vihtis, Päivölä, vedtrave e.m. 15. 6.
4501-4521 Vihtis, Päivölä, mest granhäck (där Trichosia) 15. 6.
4522-4604 Vihtis, Päivölä, strandlunden på blad etc. 16. 6.
4605-4623 Vihtis, Päivölä, ormbunkslund 16. 6.
4624 Vihtis, Päivölä, fönstrer, in copula ♂ Lycor. + 2 ♀ Chaetosciara typ 17. 6.
4625-4659 Vihtis, Päivölä, strandlunden, 17. 6.
4660-4756 Vihtis, Päivölä, vedtrave (mellan regnskurar) 18. 6.
4757-4762 Vihtis, Päivölä, på fönster, 18. 6.
4763-4773 Vihtis, Päivölä, strand 18. 6.
4774-4791 Vihtis, Päivölä, stranden 19. 6.
4792-4896 Vihtis, Päivölä, vedtrave i skogen, 19. 6.
4897-4940 Vihtis, Kopu, granshäck, 20. 6.
4941-4970 Vihtis, Päivölä, vedtrave kl. 14-15 e.m. 20. 6.

XML file: 

User login

Languages