n6-161.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
321-322

[s] 321

W. Hellén. forts. fr. sid. 306. 1942, 1943.
(blågrå numror.).
7001-7025 Helsinge, Baggböle, växthus, 21. 2. 1943
7026-7063 Helsinge, Mellungsby, 28. 3. 1943
7064-7081 Fredriksberg, kärr, 16. 5. 1943
7082 H:fors, källare, 18. 3. 1943
7083-7137 Parikkala, Laurila, 22. 7. 1943
7138-7182 Parikkala, Laurila, 23. 7. 1943
7183-7203 Parikkala, Särkisalmi, sjöstrand, 25. 7. 1943
7204-7249 Parikkala, Kontiosaari, lund, 26. 7. 1943
7250-7285 Parikkala, Särkisalmi, sjöstrand, 27. 7. 1943
7286-7360 Parikkala, Laurila, 28. 7. 1943
7361-7391 Parikkala, Särkisalmi, hallonsnår, 29. 7. 1943
7392-7463 Parikkala, Laurila, alskog, 30. 7. 1943
7464-7583 Parikkala,
7584-7675 Parikkala, lund vid folkskolan, 31. 7. 1943
7676-7812 Parikkala, Westerlunds hage, 31. 7. 1943
7513-7873 Parikkala, Tyrjä-bäcken, 2. 8. 1943
7874-7985 Parikkala, Laurila, folkskolan, 3. 8. 1943
7986-8067 Parikkala, Melkoniemi, sjöstrand, 4. 8. 1943[?]

[s] 322

W. Hellén. forts. fr. sid. 306. 1942, 1943.
8068-8300 Parikkala, Laurila, skogsängar, 5. 8. 1943
8301-8442 Parikkala, Laurila, med slagskärm från olika träd, 7. 8. 1943
8443-8581 Parikkala, Laurila, på buskar och träd med slagskärm, 9. 8. 1943
8582 Parikkala, fr. Cirsium heterophyll. blomkorgar.
8583-8784 Parikkala, Laurila, lundar med slagskärm 10. 8. 1943
8785-9031 Parikkala, Laurila, ängar och backar, 11. 8. 1943
9032-9124 Parikkala, skjutbanan, busksnar, 11. 8. 1943
9125-9250 Parikkala, fuktig skog vid skjutbanan, 13. 8. 1943
9251-9489 Parikkala, Laurila, skogsängar och fuktiga snår, 14. 8. 1943
9490-9670 Parikkala, Laurila, skogsängar, 16. 8. 1943
9671-9688 Parikkala, Kontiosaari, björk & aspskog 17. 8. 1943
9689-9731 Parikkala, Kontiosaari, lund, fuktig skog, 19. 8. 1943

XML file: 

User login

Languages