n6-176.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
351-352

[s] 351

R. Frey, Åland, Vichtis 1945.

1492-1503 Jomala, Möckelö, på spontan Aquilegia vulg. i Lonicera-lunden 24 / 6.
1504-1518 Mariehamn, Platystoma sem. på nässlor 24 / 6.
1519-1675 Jomala, Jomala-öjen, V-Kallvik, 25 / 6.
1676-1782 Eckerö, Storby tullhuset 26 / 6.
1783-1825 Vichtis, Päivölä, strandlund, 1 / 7.
1826-1866 Vichtis, Päivölä, skogskant, komposthög, 2 / 7.
1867-1915 Vichtis, Päivölä, stranden, 2 / 7.
1916-1985 Vichtis, Päivölä, strandlunden på morgonen mest enstaka fångster 3 / 7.
1986-1992 Vichtis, Päivölä, i gropar på tallmon 3 / 7.
1993-2111 Vichtis, Päivölä, lunden, f.m. 4 / 7. Alnus incana, Al. glutinosa, Betula, Sorbus, Rhamnus, (Picea sällsynt)
2112-2131 Vichtis, Päivölä, berglunden, 4 / 7.
2132-2144 Vichtis, Päivölä, nedanför berget, sank lund 4 / 7.
2145-2192 Vichtis, Päivölä, skogskant, strand 5 / 7.
2193-2206 Vichtis, Päivölä, lunden e.m. 5 / 7.
2207-2258 Vichtis, Päivölä, lunden, 6 / 7.

[s] 352

R. Frey, Åland, Vichtis, 1945

2259-2266 Vichtis, Päivölä, ängar etc. 6. / 7.
2267-2271 Vichtis, Päivölä, ängar etc. 6. / 7.
2272-2308 Vichtis, Päivölä, granlund 7. / 7.
2309-2315 Vichtis, Päivölä, tallmon, 7. / 7.
2316-2346 Vichtis, Päivölä, lunden, på dagen, 8. / 7.
2347-2414 Vichtis, Päivölä, lunden, kl. 10 f.m. mulet efter åskregn på natten, 9. / 7.
2415-2486 Vichtis, Päivölä, lunden, mulet, kl. 9–11 f.m. 10 / 7.
2487-2503 Vichtis, Päivölä, tallmo, blom. Thymus, 10 / 7.
2504-2585 Vichtis, Päivölä, lunden, torrare väder, 11 / 7.
2586-2593 Vichtis, Päivölä, Hiidenvesis strand 11 / 7.
2594 Vichtis, Päivölä, 11 / 7.
2595-2613 Vichtis, Päivölä, väg på tallmon, Thymus, 12 / 7.
2614-2655 Vichtis, Päivölä, ved. etc. e.m. 12 / 7.
2656-2693 Vichtis, Päivölä, lunden, Angel. Spiraea, 13 / 7.
2694-2718 Vichtis, Päivölä, bergsskogen, 13 / 7.
2719-2745 Vichtis, Päivölä, vått efter regn kl. 9, 14 / 7.
2746-2784 Vichtis, Päivölä, lunden, mest Angel. Spiraea, 15 / 7.
2785-2810 Vichtis, Päivölä, tallmo, på Thymus, 15 / 7.

XML file: 

User login

Languages