n7-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
11-12

[s] 11

A. Nordman, Åland, 1945.

3944-4021 Geta, Höckböle, Holmen och vägen till vägen till H:böle gård, e. m. och kvällen 3. 7.
4022 V-Geta ep. 30. 6.
4023 Ö-Geta, bo i murken sälgstubbe, 3. 7.
4024-4031 Ö-Geta, kvällen, 3. 7.
4032-4037 Finström, Bastö, f. m. 4. 7.
4038-4061 Finström, Bastö, 4. 7.
4062-4067 Finström, Vandö, 4. 7.
4068-4089 Finström, Åttböle, Storträskets strand, kvällen, 5. 7.
4090-4100 Finström, Svartsmara, ep. 5-7. 7.
4101-4139 Finström, Åttböle, på gatan till Örarna och V-fjärdens strandängar, 5. 7.
4140-4147 Finström, Åttböle, Prästgårdsbacken ep. 5-7. 7.
4148-4157 Finström, Åttböle, 6. 7.
4158-4170 Finström, Åttböle, Svartsmara gränsen 6. 7.
4171-4176 Finström, Åttböle, 6. 7.
4177-4204 Finström, Åttböle, V-fjärd och strand, 6. 7.
4205-4206 Finström, Åttböle, Prästgårdsbacken, 7. 7.

[s] 12

A. Nordman, Åland, 1945.

4207-4220 Finström, Åttböle, tagna under solförmörkelsen 9. 7.
4221-4222 Finström, Svartsmara, 9. 7.
4223-4268 Finström, Svartsmara, Åttböle gränsen, kväll, 6-8 e. m. 9. 7.
4269-4306 Finström, Markusböle, i plommonträd, ep. 9. 7.
4307-4335 Finström, Åttböle, 7. 7.
4336-4466 Finström, Bamböle, 7. 7.
4467 Mariehamn, murken stubbe, ep. 8. 7.
4468-4469 V-Geta
4470-4485 Finström, Åttböle, i fällorna och i hagen, s-ut. 8. 7.
4486-4527 Finström, Markusböle, kvällen coh natten 9. 7.
4528-4585 Finström, Åttböle, 9. 7.
4586-4589 Finström, Prästgårdsbacken, ep. 10. 7.
4590-4601 Finström, Björkö, ep. 10. 7.
4602-4607 Finström, Åttböle, ep. 10. 7.
4608-4626 Finström, Åttböle, Örarna, 10. 7.
4627-4655 Finström, Åttböle, 10. 7.
4656-4681 Finström, Åttböle, Örarna, e. m. 10. 7.

XML file: 

User login

Languages