n7-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
19-20

[s] 19

W. Hellén, Österbotten, Åland, 1946.

[valkoinen mallilappu, jossa numero 4 403. Ensimmäinen numero käsinkirjoitettu, 403 painettu.] (gula raka numror)

1-4 Åggelby, 5. 5.
5-10 Munksnäs 21. 5.
11-16 Helsinge kyrka, 23. 5.
17-55 Thusby, 26. 5.
56-122 Hfors, Bot. trädgården, 20. 8.
123-251 Maxmo, kyrkbyn, videbuskar 4. 6.
252 Vasa
253-279 Maxmo, Tottesund, ängar 5. 6.
280-339 Kvevlaks, Vassor, sumpig videäng, 6. 6.
340-366 Maxmo, Rävträsk 7. 6.
367-407 Maxmo, skogar och ängsbackar, 8. 6.
408-437 Maxmo, sanddyn 9. 6.
438-496 Maxmo, Norrviks träsk, 12. 6.
497-567 Maxmo, Norrviks träsk, kyrkobyn, 13. 6.
568-643 Maxmo, kyrkogården, etc. 14. 6.
644-728 Bergö 18. 6.
729-759 Bergö 19. 6.
760-811 Bergö ängar, 21. 6.
812-889 Bergö ängsbackar, 22. 6.
890-1007 Bergö Norrsundet, fuktig äng, 23. 6.

[s] 20

W. Hellén, Österbotten, Åland, 1946.

1008-1087 Bergö, björkhagar, 24. 6.
1088-1233 Bergö, Synnerstören, ängar vid havsstr. 25. 6.
1234-1290 Bergö, Trutören, 26. 6.
1291-1371 Bergö, N. Ö. stranden, strandängar, 27. 6.
1372-1514 Bergö, lundar på N. Ö. stranden, 28. 6.
1515-1579 Jomala, Ytternäs, 5. 7.
1580-1691 Mariehamn, albuskar, 6. 7.
1692-1740 Jomala, Ramsholmen, 7. 7.
1741-1809 Jomala, Ytternäs, 8. 7.
1810-1846 Mariehamn, begravningsplan 9. 7.
1847-1937 Lumparland, skog, strandäng, 9. 7.
1938-2037 Lemland, Granboda, trädgård, skog, 10. 7.
2038-2144 Lemland, Granboda, flack havsstrand, 11. 7.
2145-2178 Lumparland, skog, 12. 7.
2179-2235 Lemland, Granboda, 12. 7.
2236-2327 Lemland, Flaka, trädgård, 13. 7.
2328-2382 Lemland, Apelholm, lund, 14. 7.
2383-2415 Lemland, Apelholm, 15. 7.
2416-2492 Lemland, Flaka, trädgård, 16. 7.
2493-2499 Lemland, Långörn, 17. 7.

XML file: 

User login

Languages