n7-044.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
85-86

[s] 85

R. Frey, Utsjoki, Levajok m.fl. 1949.

1802-1804 Pihtioja, bäck från Pooddusvaara, 22. 6.
1805-1809 Pihtioja, björkheden nära älvstranden, 23. 6.
1810-1857 Pihtioja, vid gården på Caltha, samt på mossen, 23. 6.
1858-1868 Pihtioja, Sjeidin Junni, reg.alp. 23. 6.
1869 Pihtioja, Sjeidin Junni, reg.alp. 23. 6. (W. Hackman).
1870-1886 Pihtioja, runt gården, 23. 6.
1887-1906 Pihtioja, vid älvstranden, 24. 6.
1907-1935 Jegelvedje, 24. 6.
1936-1955 Pihtioja, mest på björkstammar, 25. 6. (W. Hackman).
1922 hör hit→ [osoittaa näytteiden 1956-1979 keruutietoihin]
1956-1979 Pihtioja, på mossen, 24. 6. (W. Hackman).
1950 leg. Frey
1980-2000 Pihtioja, vid gården på ängarna, 25. 6.
2001-2014 Pihtioja, 25. 6.
2015-2040 Pihtioja, lundmossen på Sjeidin-Junnis sluttning, 25. 6.

[s] 86

R. Frey, Utsjoki, Levajok m. fl. 1949.

2041 Pihtioja, på björkheden, 10. 7. (W. Hackman).
2042 Pihtioja, på björkheden, 14. 7. (W. Hackman).
2043 Pihtioja, lundmossen på Sjeidin-Junnis sluttning, 27. 6.
2044-2079 Munksnäs, Tali, 6. 5.
2080 H:fors, 1. 4.
2081-2124 Hoplax, 6. 6.
2145-2156 Utsjoki Pihtioja 7. 1949
2157-2190 Utsjoki Yläjalva 2. 7.
2191-2225 Utsjoki Pihtioja 16-29. 6.
2226-2235 Utsjoki Pihtioja, på väggar, 9. 7.
2236-2255 Utsjoki Pihtioja, kärr, 8. 7.
2256-2291 Utsjoki Poodusvaara, bäcken, 7. 7.
2292-2338 Utsjoki Pihtioja, stranden, buskage, 8. 7.
2339-2390 Utsjoki Pihtioja, på Salix, 7. 7.
2391-2397 Utsjoki Pihtioja, kl. 7 fm. 2. 7.
2398-2411 Utsjoki Yläjalva, 2. 7.

XML file: 

User login

Languages