n17-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa]

[Jatkoa:] Piltsusj:s nedre lopp.
Sv: 148 26.5 Vattenhåv i Piltsusj. 400-600 m fr. mynningen
Sv: 149 27.5 Se n:o 127
Sv: 150 31.5 I gropar på talldyn vid Ladoga nära Piltsusj:s mynning
Sv 151 31.5 I gropar i tallskog på sandmark nära Piltsusj:s mynning
Sv: 152 30.5. Stenig strand vid Ladoga, ställvis ler-sand, ställvis grus Haapanava
Sv: 153 31.5 Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv: 154 30.5 Haapanava. Slaghåv på Ladogas strand o. Salix
Sv: 155 30.5 Haapanava. Under stenar o. bräde på kulturbetonade lokaler
Sv: 156 1.6 Slaghåv på Ladogas strand och vid Piltsusj: nära mynningen

[Ei sivunumeroa]

Sv. 157 2.6 Sandmark 2 km norr från m Piltsusj:s mynning
Sv. 158 2.6 Plats som föreg. Under granbark. Quedius o. Agathidium under aspbark
Sv: 159 2.6 Gumbaritsa. Slaghåv på ängsmarker
Sv: 160 3.6 Gumbarits. I skyttegrav på kulturbetonad lokal
Sv: 161 3.6 På strandbank vid Piltsusj. nära mynningen.
Sv: 162 3.6 I gropar på sandmark nära Piltsusj;s mynning.
Sv: 163 4.6 Gropar i sandjord tallskog inid Piltsusj:s nedersta lopp
Sv: 164 4.6 Som föregående
Sv: 165 2.6 Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning Chalocophora [Chalcophora] o. Melolontha flygande
Sv: 166 1.-4.6 Krypande o. flygande nära Piltsusj:s mynning
Sv: 167 1-4.6 På korsufönster nära [jatkuu]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet