n17-012.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[jatkoa edelliseltä sivulta] Piltsusj:s mynning
Svi 168 5.6. som n:o 163 Am. famelica? o. Pter. gracilis på Ladogas strand
Svi 169 1-4.6 Gumbaritsa olika lokaler
Svi 170 10.6 Kuujärvi. Slaghåv på ljunghed med fläckar av gräsvegetation
Svi 171 10.6 Kuujärvi. Slaghåv på ängsmarker söder om Kuujärvi
Svi 172 10.6 Kuujärvi. Sandstrand på sydsidan av Pitkäjärvi, delvis vinddrivna
Svi 173 10.6 Kuujärvi. Stenig strand på sydsidan av Kuujärvi, delvis vinddrivna
Svi 174 11.6 Sand- lerstränder vid ån mellan Pitkäjärvi och Kuujärvi
Svi 175 5.-6. Trakten av Segesajärvi och Gumbaritsa (Luther o Fager)

[ei sivunumeroa]

Svi 176 11.6 Kuujärvi. Slaghåv på torra backar 2 km S. om Pitkäjärvi
Svi 177 12.6 Slaghåv på ängsmarker vid Uslankaj:s övre lopp. Monochamus, Harminius flygande Pseudophonus, Hylobius på marken
Svi 178 12.6 Lerbrant vid Uslankaj:s övre lopp.
Svi 179 12.6 Lerstrandbankar vid strömmen mellan Kuujärvi och sjön öster om denna
Svi 180 13.6 Släphåv på torra backar 2 km S. Pitkäjärvi, Tomicidae, Pediacus, Butyrus, Corticaria flygande
Svi 181 14.6 Uslanka. Lerbrant vid Syväri, leran något sandblandad ej hård.
Svi 182 14.6 Uslanka. Uslankajoki. Vidsträckta lerstränder. På fuktigare platser under lerskiktet något grov sand, därpå åter lera

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet