n198_1-059.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
557

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 557

16 juli 1943 På Lengitina sepiaria på granstubbe
i beteshagen.

8391-8392 Mordella maculosa Naez.

På granstubbe i beteshagen.

8393 Metabletus truncatellus L.

Under barken av liggande asp vid
Turkkibacka.

8394 Platysoma deplanatum Gyll.

I traktorgaraget.

8395 Podabrus alpinus Payk.
8396-8398 Trypophloeus asperatus Gyll.

Med slaghåv i parken vid ån
kl. 20,30-21.

8399 Colon viennense Hbst
8400-8402 Anthobium Ophthalmicum Payk.
8403-8404 Brachygluta haematica Leach

Vid rian.

8405 Buprestis rustica L.

Ur kläckningslåda med toppen utan
grenar av 23 cm tjock gran.

8406 Enicmus
8407-8409 Pityophthorus micrographus L.

Ur kläckningslåda med grenar från
toppen av 23 cm tjock gran.

8410-8419 Pityophthorus micrographus L.
8420-8453 Pityophthorus trägårdhi Spess.

User login

Languages