n198_1-060.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
558

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 558

Sållning av en stor trädsvamp på
liggande asp vid Turkkibacka.

8434-8435 Pterostichus niger Schall.
8436 Cercyon analis Payk.
8437 Scaphosoma assimile Er.
8438 Philonthus chalceus Steph.
8439 Atheta pallidicornis Thoms.
8440 Atheta sodalis Er.
8441-8447 Atheta crassicornis F.
8448 Atheta amicula Steph.
8449 Bolitochara lunulata Payk.
8450-8451 Mycetophagus quadripustulatus L.
8452 Mycetophagus piceus F.
8453 Hallomenus binotatus Quens.
8454-8458 Diaperis boleti L.

På stående asp i beteshagen vid
bäcken.

8459-8462 Poecilonota variolosa Payk.

SAARIJÄRVI, PYHÄHÄKKI

16 juli 1943 Ur kläckningslåda med bark från
2 m hög tallstubbe.

8463 Blastophagus piniperda L.
8464-8465 Orthotomicus longicollis Gyll.

17 juli 1943 Ur kläckningslåda med bark från
2 m hög tallstubbe.

8466 Plegaderus vulneratus Panz.
8467 Platysoma lineare Er.
8468-8469 Blastophagus piniperda L.

Kläckt från trädsvamp på liggande
gran.

8470 Orchesia fasciata Ill.

User login

Languages