n198_1-061.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
559

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 559

Kläckt ur barken av 80 cm tjock tall.

8471 Blastophagus piniperda L.

Kläckt ur puppa från 70 cm tjock
stående tall.

8472 Criocephalus rusticus L.

Kläckta från puppor från Polyporus
på björk.

8473-8479 (parasitsteklar)
8480 (parasitsteklar)

Kläckta ur Fomes ungulatus Schaeff.
på liggande 20 cm tjock garn.

8481-8482 (parasitsteklar)

HELSINGE, LINNA GÅRD

17 juli 1943 I sandgrop vid rävlyan i Alilinna.

8483 Staphylinus erythropterus L.

Ur kläckningslåda med grenar från
toppen av 23 cm tjock gran.

8484 Pityophthorus micrographus L.
8485-8486 Pityophthorus trägårdhi Spess.

18 juli 1943 Ur kläckningslåda med grenar från
toppen av 23 cm tjock gran.

8487-8491 Pityophthorus micrographus L.
8492-8498 Pityophthorus trägårdhi Spess.

Sållning av murket trä från gammal
sälg vid Rödjeladan.

8499-8503 Pteryx suturalis Heer
8504 Quedius
8505 Bolitochara mulsanti Sharp

User login

Languages