n198_1-063.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
561

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 561

23 juli 1943 I sandgrop vid Alilinna.

8518 Atheta angustula Gyll.

Ur kläckningslåda med grenar från
toppen av 23 cm tjock gran.

8519-8525 Pityophthorus micrographus L.

SAARIJÄRVI, PYHÄHÄKKI

24 juli 1943 Kläckt från 70 cm tjock stående
tall.

8526-8527 Spondylis buprestoides L.
8528 Criocephalus rusticus L.

Ur kläckningslåda med bark från
2 m hög tallstubbe.

8529-8530 Plegaderus saucius Er.
8531 Platysoma lineare Er.
8532 Hypophloeus fraxini Kugel.
8533 Blastophagus piniperda L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

24 juli 1943 På aspstam i allén vid rian.

8534 Poecilonota variolosa Payk.

På stensvamp i björkdungen.

8535 Philonthus chalceus Steph.

Ur kläckningslåda med grenar från
toppen av 23 cm tjock gran.

8536 Pogonochaerus fasciculatus De G.

User login

Languages