n198_1-064.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
562

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 562

25 juli 1943 Ur kläckningslåda med färsk sälg.

8537 Cryptorrhynchidius lapathi L.

I sandgrop vid rävlyan.

8538 Staphylinus erythropterus L.

Med slaghåv i parken vid ån kl. 20,30

8539 Colon appendiculatum Sahlb.

SAARIJÄRVI, PYHÄHÄKKI

28 juli 1943 Ur kläckningslåda med bark från
2 m hög tallstubbe.

8540-8543 Blastophagus piniperda L.

HELSINGE, LINNA GÄRD

30 juli 1943 I traktorgaraget.

8544 Oxytelus
8549 Obrium cantharinum L.

KARISLOJO

1 aug. 1943 På skivsvamp.

8546-8549 Gyrophaena

KARISLOJO, KARKALI UDDE

1 aug. 1943 På fuktigt ställe.

8550-8553 Bembidion doris Panz.
8554-8555 Agonum livens Gyll.
8556 Lathrobium fulvipenne Grav.
8557 Stenus argus Grav.

User login

Languages