n7-065.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
127-128

[s] 127

A. Nordman, Åland, Nagu, 1950.

3110-3116 Mariehamn, 11. 8.
3117-3124 Mariehamn, 12. 8.
3125-3131 Mariehamn, 13 8.
3132-3137 Mariehamn, 15. 8.
3138 Jomala, Espholm, 11. 8.
3139 Kökar, Överboda, e.p. 3. 9.
3140-3143 Jomala, Sviby, e.p. 1-10. 8.
3144-3163 Nagu, Högsar, Solvik, 21. 8.
3164-3173 Nagu, Högsar, Solvik, 22. 8.
3174-3187 Nagu, Högsar, Solvik, 23. 8.
3188-3206 Nagu, Högsar, Solvik, 24. 8.
3207-3215 Nagu, Högsar, Solvik, 25. 8.
3216-3223 Nagu, Högsar, Solvik, 26. 8.
3224-3233 Nagu, Högsar, Solvik, 27. 8.
3234 Eckerö, Skag, e.p. 21. 8.
3235-3244 H:fors: Brändö, 2. 9.
3245-3248 Borgå: Seitlax, 22. 9.
3249-3317 Borgå: Seitlax, 23. 9.
3318-3321 Borgå 22. 9.
3322-3327 H:fors, Brändö, på ljus, 7. 9.
forts. sid 135.

[s] 128

Håkan Lindberg, Pisaravaara naturpark. 1950

(Numrorna skrivna på undre sidan av etiketten)
1) Mest Pisajärvi 15. 7., Asemum, Pogonochaerus, Pissodes, Cicindela fr. Pisavaara
2) Pisavaara, 6. 7. i gropar på sandgrund i tallskog vid väg till skogvaktstugan.
3) Pisavaara, 10. 7. 64 [numero ympyröity] vid damm.Det mesta. Resten i skog 71 [numero ympyröity]
4) Rovaniemi, Pisa 20. 7.
5) Pisavaara, vid gården 12. 7.
6) Tallar på myr vid gården, 12. 7.
7) Pisavaara, nära gården 18 [numero ympyröity] 14. 7. Xyloterus på på al, Clerus på gran.
8) Pisavaara, 15. 7. Kospillning vid ladugård Geotrypes i hästspillning.
9) Pisavaara, 23. 7., 18 [numero ympyröity]
10) Rovaniemi, Pisa, buskmark 6. 7.
11) Pisavaara, huggen plats, 23. 7.
12) Pisavaara, Sorvannulikka 21. 7.
13) Rovaniemi, Pisa 22. 7.
14) Rovaniemi, Pisa 20. 7.

User login

Languages