n7-066.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
129-130

[s] 129

Håkan Lindberg, Pisavaara naturpark 1950.

15 ) Pisavaara, 20. 7. äng vid gården.
16 ) Pisavaara, på Polyporus på björk, 20. 7. ,
17 ) Pisavaara, 20. 7. , flög över rävas.
18 ) Pisavaara, 6. 7. , 87 [nro ympyröity] flög över bäck.
19 ) Pisavaara, 6. 7. , 87 [nro ympyröity] Kangaskorpi, Eriophorum.
20 ) Pisavaara, 6. 7. , 87 [nro ympyröity] Kangaskorpi, Carices, Scirpus.
21 ) Pisavaara, 6. 7. , Rumex - gräsmark, nära gården.
22 ) Pisavaara, 4. 7. , flugor över gödsel på kvällen.
23 ) Pisavaara, 12. 7. , tallskog, delvis i gropar, delvis på stammar.
24 ) Rovaniemi, Pisa 12. 7. , buskmark, m. m.

34 ) Pisavaara, på Neva 106 [nro ympyröity] och vid Isolomanjoki 104 [nro ympyröity] 13. 7. ,
35 ) Pisavaara, flygande på Geranium i granskog 13. 7. , 18 [nro ympyröity]
36 ) Pisavaara, 13. 7. , lund, i dalen vid Sorvajoki N. om gården.
37 ) Pisavaara, tall på myr, 12. 7. , gården

[s] 130

Håkan Lindberg, Pisavaara naturpark 1950.

38 ) Pisavaara, på huggna ställed, 12. 7. , Psyllid på blåbär.
39 ) Pisavaara, Betula nana 12. 7. 18 [nro ympyröity]
40 ) Rovaniemi, Pisa 12. 7.
41 ) Rovaniemi, Pisa 12. 7.

50 ) Pisavaara, 18. 7. Betula nana, o. tall, myr.
51 ) Pisavaara, 18. 7. Neva i skogen nära gården
52 ) Rovaniemi, Pisa 16. 7.
53 ) Pisavaara vid Sorvajoki, lund vid gården 16. 7.
54 ) Pisavaara granstam, 14. 7.
55 ) Pisavaara Eriophorum 14. 7. 18 [nro ympyröity] .
56 ) Rovaniemi, Pisa vid Pisajärvi 15. 7.
57 ) Pisavaara, kärrodling, 14. 7.
58 ) Pisavaara, gårdsplan 14. 7.
59 ) Rovaniemi, Pisa 13. 7.
60 ) Pisavaara, renexkr. på sandgrund 21. 7. 136 [nro ympyröity] .
61 ) Pisavaara, död ren 21. 7. 125 [nro ympyröity] .

XML file: 

User login

Languages