n7-067.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
131-132

[s] 131

Håkan Lindberg, Pisavaara naturpark, 1950.
[Päivämäärien perässä olevat numerot ympyröityjä.]
62 ) Pisavaara, nyligen fälld björk, 19. 7.
63 ) Pisavaara, myrstack 21. 7. , 117.
64 ) Pisavaara, Lordithon i Boletus, resten i hästexkr. 21. 7. 136.
65 ) Pisavaara, Diaperis svamp.
66 ) Pisavaara, Sorvannulikka - Isoloma 21. 7.
67 ) Pisavaara, sållning, gammal torr al 21. 7. 125
68 ) Pisavaara, Russula, 21. 7. 125.
69 ) Pisavaara, gården, äldre tallstam med lättlossnande bark 9. 7.
70 ) Pisavaara, tallskog, mest, 17. 7. 18.
71 ) Pisavaara, 19. 7.
72 ) Pisavaara, liggande tallstam, huggen i vinter, 14. 7.
73 ) Pisavaara, stående gran, delvis levande 14. 7. , 18.
74 ) Pisavaara, rävas, 14. 7. 18.
75 ) Rovaniemi, Pisa 13. 7.
76 ) Pisavaara, mellan gården och Sorvalampi Agrilus på Salix, 11. 7. 2.
77 ) Pisavaara, rävas + vanl. djur, Agabus i Kangaskorpi, Hydroporus i Sphagnum, 6. 7.

[s] 132

Håkan Lindberg, Pisavaara naturpark 1950.
[Päivämäärien perässä olevat numerot ympyröityjä.]
78 ) Pisavaara, Diaperis svamp på björk, 6. 7.
79 ) Pisavaara, torr tall 6. 7.
80 ) Pisavaara, i skog vid Sorvajoki 6. 7. , 87.
81 ) Pisavaara, gården, årets tallstam, tunnare del, brun bark, 9. 7.
82 ) Pisavaara, fjolårig tallstubbe 9. 7. 87
83 ) Pisavaara, gården, tallstam, årets, tjockare mörk bark, 9. 7.
84 ) Pisavaara, stående smalare gran, barken ej lättlossnande, något kådig 9. 7. 87.
85 ) Pisavaara, gården, årets tallgrenar 9. 7.
86 ) Pisavaara, gården, murken björkstubbe, 9. 7.
87 ) Pisavaara, liggande äldre död gran med fast bark, 19. 7. 104
88 ) Pisavaara, liggande död gran med barr 19. 7. 104
89 ) Pisavaara, Baryodma på Boletus resten björk Polyporus, 18. 7.
90 ) Pisavaara, Sorvajoki, löv o. dyl. 20. 7.
91 ) Pisavaara, halm vid lada, 20. 7.
92 ) Pisavaara, gården, död höna, 20. 7.

XML file: 

User login

Languages