n7-068.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
133-134

[s] 133

Håkan Lindberg, Pisavaara naturpark 1950
[Päivämäärien perässä olevat numerot ympyröity]
93) Pisavaara, diverse, trädinsekter på gran 13. 7. 104
94) Pisavaara, Sorvajoki, sållning av löv och mossa 13. 7.
95) Pisavaara, Neva, på gräs 13. 7. 106
96) Pisavaara, liggande död gran med lättlossnande bark 19. 7. 104
97) Pisavaara, björk med Polyporus 17. 7. 18
98) Pisavaara, myr, tall el. Betula nana, 18. 7.
99) Pisavaara, gammal rutten björk, 17. 7.
100) Pisavaara, sållning av asplöv, 17. 7.
101) Pisavaara, tall, stående, med lossnande bark, 17. 7.
102) Pisavaara, liggande gammal gran. 17. 7.
103) Pisavaara, vid Louejoki blåbärsrik granskog 11. 7.
104) Rovaniemi, Pisa 16. 7.
105) Pisavaara, kring gården, sållning i asp m.m. 9. 7.
106) Rovaniemi, Pisa, buskmark 6. 7.
107) Rovaniemi, Pisa, 22. 7.
108) Rovaniemi, Pisa, under löv 22. 7.
109) Rovaniemi, Pisa, gammalt hö, 22. 7.

[s] 134

Håkan Lindberg, Pisavaara naturpark 1950

110) Pisavaara, gården, 8. 7.
111) Pisavaara, gården i opskyl vid dammen, 8. 7.
112) Pisavaara, gården, granstubbar 8. 7.
113) Pisavaara, gården, strand vid Sorvajoki 8. 7.
114) Pisavaara, Sorvalampi, torr gran 5. 7.
115) Pisavaara, hemlunden
116) Pisavaara, Sorvalampi, Polyporus på björk 5. 7.
117) Pisavaara, Sorvalampi, torr tall 5. 7.
118) Pisavaara, stubbark, gran 5. 7.
119) Pisavaara, damm, sållning under vide 10. 7. 64
120) Pisavaara, torr stående gran 10. 7. 87 .
121) Pisavaara, sållning vid Sorvajoki, fuktigt 87
122) Pisavaara, under granbark och på svampar 10. 7. 71
123) Pisavaara, gamla alar vid Sorvajoki. 10. 7.
124) Pisavaara, bland löv vid Kangaskorpi, 6. 7. 87
125) Pisavaara, hästexkr. på torr ängsmark 6. 7.
126) Pisavaara, sållning av halm vid hölada 6. 7.
127) Pisavaara, gården, skivsvamp 14. 7.
128) Pisavaara, gården, hästspillning på torr sandjord 15. 7.
129) Pisavaara, Sorvajoki, gården, hästexkr. på fukt grund 15. 7.
130) Pisavaara, gran.

XML file: 

User login

Languages