n7-074.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
145-146

[s] 145

Håkan Lindberg, Pisavaara naturpark, 1951.

20 Pisavaara, en del på gran vid gården 19. 6.
81 ev. 18 [luvut rengastettu] Pisa, Epuraea, Chalcoides, Acalyptus, ängar.
21 Pisavaara, stående döda tallar med lätt lossnande bark, Kangasmetsä 16. 6.
22 Pisavaara, vid gården, i gropen, 16. 6.
23 Pisavaara, gården-Sorvalampi, vattendjur i Sorvalampi 16. 6.
24 Pisavaara, gården-Sorvalampi, övre del av liggande tall fr. förra året, 16. 6.
25 Pisavaara, grenar av tall fr. förra året, 16. 6.
26 Pisavaara, vid gården o.s.v. 24. 6.
27 Pisavaara, liggande tall, död för ett år sedan, 20. 6.
28 Pisavaara, gamla döda granar + svampar, 104 [luku rengastettu], 20. 6.
29 Pisavaara, gården, björksvampar, 21. 6.
30 Pisavaara, Pityogenes i förruttnad tall, 20. 6. 104 [luku rengastettu]
31 Pisavaara, stående levande gran med Tetropium m.fl.
32 Pisavaara, löv vid myr, 104 [luku rengastettu] 20. 6.
33 Pisavaara, N-om gården, liggande torr gran, 17. 6.

[s] 146

Håkan Lindberg, Pisavaara naturpark, 1951.

34 Pisavaara, stående torr tall, gården, 17. 6.
35 Pisavaara, asp med saft, N-om gården 16. 6.
36 Pisavaara, N-om gården, björk 16. 6.
37 Pisavaara, gården, gammal stående gran med svamp, 19. 6.
38 Pisavaara, gården, gamla gråalar 19. 6.
39 Pisavaara, gården, Polyporus på björk 19. 6.
40 Pisavaara, gården, björksvamp, 19. 6.
41 Pisavaara, stående gamla granar med lossnande bark, gården, 19. 6.
42 Pisavaara, 90 [luku rengastettu] Popyporus på gammal granstubbe, 18. 6.
43 Pisavaara, gården, lada, 18. 6.
44 Pisavaara, 90 [luku rengastettu] denna vår fallen gran, 18. 6.
45 Pisavaara, gårdens bäckstrand, 18. 6.
46 Pisavaara, gården, strand av Sorvajoki, 15. 6.
47 Pisa, invid naturparken, dugar och under bark, 15. 6.
48 Pisa, sålln. på ängsmark vid Naturparken 15. 6.
49 Pisavaara, 25. 6.
50 Pisavaara, terass-dammen, 18. 6. 88 [luku rengastettu]

XML file: 

User login

Languages