n7-075.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
147-148

[s] 147

Håkan Lindberg, Pisavaara naturpark, 1951

51 Pisavaara, 91 [luku rengastettu] diverse, även, 18. 6. 88 [luku rengastettu]
52 Pisavaara gården, svärmat på kvällen ovan barrkvistar o. dyl. 18. 6.
53 Pisa, på vide förekommande arter, ängsmark i övrigt vid gården, 20. 6.
54 Pisavaara, myr vid gården 20. 6.
55 Pisavaara, under al vid Sorvajoki, gården + kådig död gran, 21. 6.
56 Pisavaara, 81 [luku rengastettu] 20. 6.
57 Pisavaara, 64 [luku rengastettu] dammen, 17. 6.
58 Pisavaara, 64 [luku rengastettu] sållning bland löv, 17. 6.
59 Pisavaara, stående död liten gran, vid gården, 17. 6.
60 Pisavaara, 64, 65 [luvut rengastettu] mellan gården och dammen, 17. 6.
1 [luku rengastettu] Pyhätunturi, reg. silv. N-sidan, Halipl. Laccob. Agabus, Pyhäjärvi, 28. 6.
2 [luku rengastettu] Pyhätunturi, södra sidan, bäck, tall, myr, 30. 6.
61 Pisavaara, gården, hundas på kärr, 22. 6.
62 Pisavaara, 21. 6.
63 Rovaniemi, Pisa, 21. 6.
64 Rovaniemi, Pisa Pisajärvi 22. 6.
65 Pisavaara, Sorvajoki, sål[lning?, sivu repeytynyt] 14. 6.

[s] 148

Kaj Stenberg, Pisavaara naturpark, 1951
(numrorna skrivna på undre sidan av etiketten)

[kaikki 1. sarakkeen luvut rengastettu]
1 Pisavaara naturpark, 6. 1951.
2 Rovaniemi, Pisa, strandäng, Pisajärvi, 22. 6.
3 Pisavaara, Svj. 23. 6. svedjeåker med gräs.
4 Pisavaara, 18. 6.
5 Pisavaara, 83., 19. 6.
6 Pisavaara, 71., 18. 6. på ormbunkar, 24 k.
7 Pisavaara, på vägen till puttarna, 63.
8 Pisavaara, 88. 17. 6. på ljung, 20 k.
9 Pisavaara, blåbär, ljung, 16. 6. 19 k.
10 Pisavaara, getingar i bastun, de övriga i skogen 87., 14 k, 6. 1951.
11 Rovaniemi, Pisa sålltag i björk och ängsmark 15. 6. 15 k.
12 Pisavaara 81. 17. 6. 23 k.
13 Rovaniemi, Pisa, 16. 6. 15 k.
14 Rovaniemi, Pisa, äng, skog ò strand 22. 6.
15 Pisavaara i skog utefter Sorvajoki, 23. 6.
16 Pisavaara torv och kärrmark, 88 ò 86, 21. 6.
17 Pisavaara 1 mikrofj. 9 fjärilar tagna i skog på vägen N.S. 20. 6.
18 Pisavaara 71., korpi, kangas 23. 6.
19 Pisavaara 20. 6.

User login

Languages