n7-077.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
151-152

[s] 151

20. Håvning av tall och gran i Isoloma 21. 7.
21. Laphia på husvägg, Stekeln i en Polyporus, resten på „rakka” 176-178, 151 resten (flugor och getingar) på en rönn med bladlöss. 20. 7. Mätarna 178.
22. 20. 7. i granskog.
23. Pisa buskängsmark, 22. 7.
24. På kvällen 18. 7. 87.
25. 18. 7. 88. Myr, Betula nana, Ledum palustre.
26. Pihlajankurunlampi 20. 7.
27. 17. 7. 81. På blommor vid stubbängen.
28. 17. 7. 88. På myren på kvällen.
29. 17. 7. 81. På och i en död gran.
30. 14. 7. Vid håvning av Louejokis stränder.
31. 12. 7. På en myr vid gölen 106.
32. Håvning av dikesrenarna vid kärrodlingen 13. 7.
33. Pisajärvi 15. 7.
34. 18. 7. mossen 88 vid dammarna.
35. Håvning längs Isolomanoja. Spiraea, Geranium, Cornus undervegetation
36. 12. 7. 104. Håvning av blåbärsris, Geranium, Cornus.
37. 11. 7. I skog och „rakka” på vägen till Louejoki.
38. 11. 7. Norra linjen. Smerinthus ägg, ur vilken kläcktes parasitsteklar
39.

[s] 152

Coleoptera
1. 23. 7. 34. På utsipprande björksav och omgivande mossa.
2. 12-13. 7. 104. Isolomanoja. Håvning av Geranium, Filipendula, Mulgedium.
3. 12-13. 7. 104. På al i Isolomanoja.
4. 11. 7. myr 2.
5. 7. 7. Sållning av al-Struthiopteris-löv i lunden
6. Pisa buskängsmark, 22. 7.
7. 13. 7. Håvning av dikesrenar på kärrodlingen, lövbuskar, Rumex, Chenopodium etc.
8. Pisa. 22. 7. I färsk hästspillning
9. 9. 7. 83 På asp.
10. 9. 7. 83. Under barken på en liggande murken björk.
11. 9. 7. 83. På barken av en färsk björkstubbe
13. Pihlajankurunlampi 20. 7.
14. 20. 7. 99. I ett torrt renkadaver.
15. 5. 7. På en tallstubbe på „stubbängen”.
16. 5. 7. På stranden av Sorvalampi.
17. 5. 7. I Sorvalampi.
18. 14. 7. Under tallbark nära gården.
19. 13. 7. På myren 106.
20. 6. 7. Under en död räv
21. 5. 7. Under barken på en liggande gran.
22. Håvning på hemängen. Filipendula, Rubus arcticus, Geranium silvat.

User login

Languages